Krzysztof i endriu

by bp Zbigniew Kiernikowski

Jan Paweł II w Ecclesia in Europa zwrócił nam uwagę, iż potrzeba formowania wiary kształtującej życie (n. 47 – 49 – koniecznie trzeba przeczytać!). Potrzebna jest inicjacja chrześcijańska. Droga Neokatechumenalna jest konkretną (nie jedyną, ale ważną) propozycją uzupełnienia tej luki, jak jest w praktyce i w formacji życia członków Kościoła. Jest to dziś nagląca konieczność.
Fakt, że są pewne opory i bardzo dużo niezrozumienia, nie dziwi mnie, albo inaczej – w pewnej mierze jestem w stanie to zrozumieć. Jednym z powodów jest po prostu brak rzetelnych wiadomości, a przede wszystkim znajomości dokumentów kościelnych – w szczególności zaś wypowiedzi papieży Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz Statutów Drogi Neokatechumenalnej. Wiele nieporozumień wynika też z nieznajomości charakteru katechumenatu w ogóle.
Katechumenat to konkretny (krótszy lub dłuższy) okres czasu, w którym katechumeni są w sposób specjalny są przygotowywani do udziału w życiu dojrzałej wspólnoty chrześcijańskiej.
Trudności wynikają też z tego, że zazwyczaj (w ogromnej większości) nasze wspólnoty parafialne nie mają doświadczenia z katechumenatem jako takim (w różnych jego formach) i dlatego też nie wiedzą, co zrobić z katechumenami, bądź z tymi, którzy chcą przeżywać katechumenat będąc już ochrzczonymi (katechumenat pochrzcielny). Szczególnego potraktowania wymagają ci drudzy (katechumenat pochrzcielny). Są oni bowiem ochrzczeni, dostrzegają jednak braki w swojej wierze i w związku z tym chcą się poddać procesowi wprowadzania w tę wiarę i kształtowania wiary. To też rzuca światło na potrzebę oddzielnych liturgii dla tych małych wspólnot. Potrzebują one takich liturgii jako czasowego, przechodniego doświadczenia. Kościół zezwala na celebrację specjalną w małych grupach. Zdaję sobie sprawę, że w wypowiedzi na tej stronie, w rozmowie o tym charakterze nie da się przedstawić wszystkich niuansów tego zagadnienia.
Celebracja liturgii Wigilii Paschalnej w naszych kościołach w bardzo wielu przypadkach bywa okrojona, pozbawiona pełnego wymiaru czytań biblijnych i wymowy znaków (bywają zredukowane do minimum) celebrowana niejednokrotnie jako wieczorna Msza św. w Wielką Sobotę, i to jeszcze przed zachodem słońca. Jak bardzo chciałbym, żeby we wszystkich parafiach naszej diecezji zgodnie ze wskazaniami (przepisami i duchem) Kościoła, była celebrowana Liturgia Wielkiej Nocy z chrztem udzielanym dzieciom (dobrze przygotowanych rodziców) i dorosłym przygotowanym katechumenom! Proszę o to, aby tak było. W katedrze siedleckiej już tak się sprawuje tę liturgię.
Co do różnych materiałów propagowanych przeciwko Drodze Neokatechumenalnej, to bardzo proszę zapoznać się z ich inspiracją, z ich źródłem, a także sposobem „uzyskania” (rzekomej) aprobaty władz kościelnych czy spojrzenia na to przez kogo są pisane, nawet jeśli są to osoby duchownych. Dla mnie ważne jest oficjalne stanowisko Kościoła wyrażone przez Papieży i przez odpowiednie Kongregacje Watykańskie. Więcej informacji mogę udzielić w bezpośredniej rozmowie.
Przy tej okazji bardzo proszę o to, by być uczciwym w zdobywaniu informacji dla siebie i w informowaniu innych.
Moja wypowiedź stała się bardzo długa i pozostawia wiele do dalszych dopowiedzeń, które – w miarę możliwości – będę stopniowo uzupełniał.
Mogę jeszcze powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu. Mimo mojego wykształcenia teologicznego i biblijnego przeszedłem całą Drogę Neokatechumenalną i wiem, czym ona jest. Przeżywałem doświadczenie Drogi jako ksiądz, studiując Pismo święte na specjalistycznym Instytucie w Rzymie, katechizując (głosząc Ewangelię i zakładając nowe wspólnoty) w bardzo wielu miejscach i środowiskach. Jako przełożony w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, jako Rektor Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie i dziś jako biskup nie tylko nie widzę zagrożenia, lecz bardzo konkretną szansę odnowy Kościoła. Wielu jednak, którzy myślą, że bronią Kościoła czy że próbują go ratować, tego nie rozumie i de facto przeszkadza tym, którzy odczuwają potrzebę pogłębienia czy wprost znalezienia wiary oraz doświadczenia tego, jak żyć wiarą we wspólnocie Kościoła w dzisiejszym czasie.
Byłoby tu wiele do pisania, ale i tak już jest mały artykuł.
Kto jest zainteresowany tematem odsyłam do mojego artykułu na stronie internetowej
www.diecezja.siedlce.pl/formacja.php?i=74 oraz do strony Drogi Neokatechumenalnej – Bp Zbk

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

Bez Komentarza

Bez Komentarza.

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php