W siedemnastą niedzielę roku C czytamy ciekawy i bardzo oryginalny fragment zapisany w Księdze Rodzaju i stanowiący opowiadanie o wymownym epizodzie w życiu Abrahama, który ostatecznie skończył się nie po myśli Abrahama. W liturgii niedzielnej  nie czytamy co prawda całego opowiadania. Zostanie ono przerwane w pewnym momencie. Niemniej zasadniczo znamy epilog tego wydarzenia, czyli tej rozmowy, w której Abraham szukał sposobu uratowania Sodomy i Gomory. Nie znalazła się jednak wystarczające liczba sprawiedliwych wskutek czego Sodoma i Gomora zostały zniszczone Zob. Rdz 19,24n).

Abraham rzekł:
Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?

O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi,

Pan rzekł:
Nie zniszczę, jeśli znajdę tam . . . (Rdz 18,23nn).

Gdy słuchamy tego opowiadania, w którym padają wyżej przytoczone słowa, możemy sobie dobrze wyobrazić, że jesteśmy świadkami przedziwnej rozmowy dwóch przyjaciół, którzy mają co prawda kompetencje i władzę bardzo zróżnicowane, jednak łączy ich wielka zażyłość i gotowość szukania rozwiązania w trudnej sprawie, która obydwu dotyka. Obaj mają też swoje zasady, ale jednocześnie każdy z nich ma poczucie, że drugiemu równie zależy na rozwiązaniu, które byłoby dobre.

1. Zasady

Możemy krótko powiedzieć, że zasadą Boga jest to, że nie może tolerować zła, nieprawości, bezbożności itp. Czytaj więcej…


css.php