Wydarzenie Pięćdziesiątnicy to wydarzenie kulminacyjne całej historii zbawienia. Jest to owoc Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to pełnia manifestacji dzieła Boga Ojca, jakiego dokonał w swoim Synu, Wcielonym Słowie Jezusie Chrystusie dla dobra człowieka. To, co w człowieku zostało zniekształcone przez grzech, zostało nie tylko naprawione, lecz stało się nowością działania i obecności Boga.

To działanie Boga, jest całkowitą nowością, która przekracza całkowicie oczekiwania ludzkie. Jest to nowe stworzenie, w którym wszystko, co było zamierzone i obecne w pierwszym stworzeniu otrzymuje swoje pełnię a jednocześnie owo pierwsze stworzenie we wszystkim zostaje obficie przekroczone, by stać się pełnią pełni. Tę nową jakość zaistniałej sytuacji wyrażają m.in. słowa wyśpiewane w obwieszczeniu paschalnym: O szczęśliwa wino, któraś zasłużyła na takiego I tak wielkiego Odkupiciela. Stało się to jawne, gdy

Jezus stanął wśród Apostołów
tchnął na nich
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane »
(J 20,22n).

Ta scena z wieczernika jest nam znana i bardzo bliska. Jest ona, moglibyśmy powiedzieć, miła i przyjazna człowiekowi. Oto co najgorsze minęło. Jezus jest ze swoimi. Radość z tego powodu. To spotkanie jest jednak spotkaniem, które zawiera w sobie wielką i nieodzowną dla ludzkości misję. Jest nią dar Ducha Świętego. Jest nią owo tchnienie Jezusa Zmartwychwstałego.

1. Tchnienie – stworzenie

Jezus tchnął na Apostołów. Użyty w tekście janowym czasownik emphysao ma w sobie rdzeń, który znajdujemy w rzeczowniku physis, czyli natura, rzeczywistość. Czytaj więcej…


css.php