Powrót Reszty (30 Ndz B 2011)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W trzydziestą Niedzielę roku B jako pierwsze czytanie jest proklamowany fragment proroctwa Jeremiasza. (W Diecezji siedleckiej obochodzimy Uroczystość Patronów Diecezji – Swiętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dlatego są inne czytania). Jest to ta część proroctwa , która bywa nazywana Jeremiaszową Księgą Pocieszenia (rozdziały 30 i 31). To w tej części powtarzają się formuły i motywy mówiące o przyszłości, takie jak „oto nadchodzą dni…” , „W owych czasach …”, „W dniu tym …”, czy: „W tych dniach …”.

Jest to więc Księga wielkiej obietnicy, że Pan wypełni to, co zapowiedział wcześniej, a co będzie kontynuacją  wcześniejszych dzieł zbawczych a jednocześnie wielką nowością. Ta nowość nie będzie wprost nowym stworzeniem (zob. 31,22). Te zapowiedzi wypełnienia obietnic są skierowane do Izraelitów jeszcze podczas pobytu na wygnaniu babilońskim. Zarysowuje się jednak koniec tego wygnania. Co więcej: jest zapowiedziany chwalebny powrót.

Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba,
weselcie się pierwszym wśród narodów!
Głoście, wychwalajcie i mówcie:
Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!
Oto sprowadzę ich z ziemi północnej
 i zgromadzę ich z krańców ziemi …  (Jr 31,7n).

Prorok przedstawia ten powrót jako coś wielkiego. Coś co jest nawet większe od tego, co było dotychczas podstawowym doświadczeniem Izraela, mianowicie wyjście z niewoli egipskiej. Jest w tej Księdze pocieszenia motyw, że to Pan, który słusznie rozproszył Izraela z powodu jego nieprawości, teraz, po doświadczeniach niewoli, zgromadzi go i będzie nad nim czuwał tak, że tej „ocalałej reszcie” nic już nie zagrozi. Dlatego wezwanie do radości!

 

1. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba

Zapewne nie jest przypadkowe użyci tutaj obydwu imion narodu wybranego: Jakuba i Izraela. Odnoszą sią one obydwa do tego samego protoplasty narodu wybranego. To Jakub musiał przeżyć przemianę siebie, całej swojej natury i swojego działania, aby stać się Izraelem (odsyłam do rozdziałów 25 – 36 księgi Rodzaju; w szczególności rozdział 32).   Czytaj więcej…

Spotkanie z Małżonkami (121027)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W sobotę wieczorem spotkaliśmy się w gronie kilku małżeństw. Omawialiśmy sprawę relacji. Także posłuszeństwa. Czyniliśmy to w oparciu o kilka tekstów. Najpierw przywołaliśmy już wcześniej omawiane teksty mówiące o stworzeniu człowieka i o grzechu (pierwsz roudziay księgi Rodzaju). Następnie skupiliśmy się głównie na hymnie z listu do Filipian (2,6-11).

Gdyby ktoś zechciał kontynuować rozmowę, to zapraszam.

Bp ZbK

 

Spotkanie z Katechetami (121027)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dziś miało miejsce spotkanie z Katechetami w ramach formacji, jak jest prowadzona w naszej Diecezji.

Po celebracji Godziny Przedpołudniowej – modlitwy Ludu Bożego, wygłosiłem katechezę. Poruszyłem w niej sprawy Roku Wiary, nawiązując do Listu Apostolskiego Papieża Benedykta XVI  „Porta Fidei”. Wyjaśniłem sens tego określenia „brama wiary” wskazując na potrzebą i możliwość przemiany człowieka mocą Bożą – stosownie do wiary, jaka w nim się zrodzi, gdy słucha Słowa Bożego i wchodzi na drogę Sakramentów. Ta brama, to jest nie tyle jakiś próg czy przekroczenie czegoś, co jest na zewnątrz człowieka, lecz wejście w sankturium spotkania z Bogiem w samym człowieku pozwalając na to, by Pan Bóg w człowieku dokonał swego dzieła.

Następnie mówiłem o naszym II Synodzie Diecezjalnym. Przedstawiłem plan i specyfikę prac synodalnych w parafiach. Zachęciłem Katechetów, by nie tylko sami w tych pracach uczestniczyli, ale służyli pomocą Duszpasterzom w organizowaniu i przeprowadzeniu kolejnych spotkań oraz by wprowadzali ludzi w ducha prac synodalnych.

Zapraszam do dalszej wymiany myśli, spostrzeżeń itp,

Bp ZbK


css.php