Dzisiejszej niedzieli jest m.in. kreślona przed naszymi oczami wizja Baranka. Jan Apostoł pisze, że ujrzał i usłyszał … W języku biblijnym widzieć i słyszeć to często pojęcia korelatywne. Jeśli się coś widzi jest to zazwyczaj „wizja” służąca jakiemuś przesłaniu. Ma coś do zakomunikowania. Słyszy się i słucha czegoś, by widzieć otaczającą rzeczywistość w inny sposób; by widzieć nie tylko swoimi oczami i nie tylko w oparciu o własne doświadczenie.

Apokaliptyczna czyli objawiająca wizja Jana

Jan ujrzał i widział  głos wielu aniołów dokoła tronu Przedwiecznego oraz zgromadzenie Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy. Wszyscy oni mówili głosem donośnym:

Baranek zabity
jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość,
i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo
.

Był to Baranek stojący ale jednocześnie jakby zabity (Ap 5,6). To jest obraz wyrażający paradoks. Ten obraz wskazuje na zebranie w jedno dwóch rzeczywistości: śmierci i życia. Poddanie się w śmiertelności śmierci aby mieć udział w nieśmiertelności życia. Tę tajemnicę mógł przeżyć w sobie i na sobie tylko Wcielony Syn Boży. W swojej, to znaczy przyjętej przez siebie cielesności mógł dobrowolnie przyjąć śmiertelność i przeżyć śmierć. Jako Bóg – Syn Ojca pozostawał zawsze żyjącym w Ojcu i z Ojca. Uczynił to jednak nie dla siebie, lecz tylko dla zbawienia człowieka. Dla zbawienia człowieka śmiertelnego i „uwikłanego” w przemijające życie z powodu lęku przed śmiercią (zob. Hbr 2,14n).

Wielkie działo Boga i wielkie wyznanie ze strony stworzenia

Dla ukazania wielkości zbawczego działa Boga dokonanego w Jezusie – Baranku św. Jan, Autor Apokalipsy widzi i opowiada „kult” należny Barankowi. To jest ten Baranek, który wziął na siebie grzech świata (J 1,29) i w konsekwencji śmierć, która czeka każdego człowieka i objawił, że można stać, można „z-martwych-powstać”.

Można – dzięki mocy Boga – zostać podniesionym z otchłani (z zależności) śmierci i niejako na nowo postawionym w życiu, które już nie podlega śmierci, ponieważ przez śmierć już przeszło. Przeszło nie ulegając jej skutkom i doświadczając zwycięstwa życia. Naturalnie już nie tego „własnego” ziemskiego życia, ale życia, które jest darowane od Ojca na sposób nieodwracalny i wieczny.

Janowa wizja wyraża radość i pochwałę tego zwycięstwa dokonanego przez Baranka, który dał się prowadzić „na rzeź” ale objawił i otworzył przed nami jako śmiertelnymi stworzeniami nieśmiertelność. Przedziwne to dzieło Boga na rzecz człowieka. To dzieło stało się po to, aby człowieka odciągnąć od zagubienia się w sobie i skierować go do tego, by wychwalał Boga i tylko Boga przez Jego Syna Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

Śpiew na cześć Baranka Chwała

Obraz wychwalających Boga zasiadającego na tronie dziejów i Baranka, stojącego i zabitego zbiera wszystko, co odkupione stworzenie może uczynić. Tak oto wołali donośnym głosem:

Zasiadającemu na tronie i Barankowi

błogosławieństwo i cześć,
i chwała, i moc, na wieki wieków!

A cztery Istoty żyjące mówiły:

«AMEN»

W każdej Eucharystii zmierzamy do tego momentu, by w doksologii wychwalać Boga i składać Mu dziękczynienie (berakach) przez Jezusa Chrystusa z Nim i przez Niego w jedności Ducha Świętego.

Wszyscy zgromadzenie wypowiadamy i z mocą śpiewamy: AMEN.

Czynimy to z wiarą i oddaniem się Bogu na wzór Tego, który za nas tak bardzo się oddał. Czynimy to z wiarą i z głęboką prośbą, by całe nasze życie było przeniknięte tym właśnie Amen. Nc chwałę Boga i dla dobra człowieka. Każdego, którego jest na dane spotykać lub też nawet nie. To pokorne a jednocześnie zwycięskie wyznanie AMEN ma jednak moc przenikać wszystkie przeszkody i bariery.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

3 komentarze

 1. Amen

  #1 Ka
 2. Zastanawiam się , od jak dawna jest używane Słowo AMEN
  Logiczne się wydaje że ludzie żyjący przed Chrystusem też są zbawieni tą samą Mocą Sprawczą Boga
  Jezus Chrystus tłumaczy sens niesionego krzyża i cierpienia oraz cel życia -Zmartwychwstanie człowieka do życia wiecznego
  „Przyszedłem aby nie znieść Prawa ale je wypełnić”
  Zapowiadany w Starym Testamencie już obejmował swoim Miłosierdziem każdego wierzącego w Boga , człowieka…
  Tak myślę…

  #2 niezapominajka
 3. Szczęść Boże Wielce Czcigodny Ojcze Biskupie…
  Boże Słowo, jest dziś kreślone niczym „Obraz” , i nim, Bóg zwraca się przez zgodę serca do stworzenia, uwalniając w Swej Otwartości i Dobroci myśl w nim. Powstaje Obraz SŁOWA, niczym tamta„WIZJA” dana Janowi … któremu dane było Widzieć/zobaczyć jeszcze pełniej, OBRAZ Wizję Sfery Sacrum … Sfery Niebieskiej.
  Miejsce Odwiecznego Panowania Jednego Boga, a w Nim … Nieskończony Porządek i Wielki Ład … Sprawiedliwość Świętych i Prawo … Miłość i Miłosierdzie … jest, też Światło Życia … Świętość Miejsca Sfery Pozaziemskiej Niebo w Wizji Jana do mnie przemawia dziś bardziej Dzięki Słowu, które czytam wyraźnie i tylko, dzięki Łasce. Chwalę Ciebie Panie.
  Napisał Czcigodny Ojciec Biskup: „Przedziwne to dzieło Boga na rzecz człowieka. To dzieło stało się po to, aby człowieka odciągnąć od zagubienia się w sobie i skierować go do tego, by wychwalał Boga i tylko Boga przez Jego Syna Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego.”
  „Baranek Żywy… i, Baranek Zabity” … Bóg, Czyni Plan Zbawienia dla naznaczonych, Krwią Baranka.
  Przypominam, chwile rozmowy Boga z Kainem: „ Kainie? … gdzie, jest twój Brat …” pyta, Bóg. „Kainie dlaczego zabiłeś Brata …?” … Kain, jest grzesznikiem, zabił brata z zazdrości, jednak … Bóg, bierze go, w obronę i naznacza … Grzesznik, jest bezpieczny dzięki interwencji Boga. Nie rozumiałam, co chciał osiągnąć Bóg Ojciec… Czy, to że jest Boża Sprawiedliwość ? … że, grzesznik uniknie sprawiedliwości (?) … a, może, tu Pan Bóg Naucza, że większe jest Jego Miłosierdzie, które nadzwyczajnie naznacza grzesznika.
  Myślałam jak to, przecież Kain to zabójca własnego brata, i jego krew woła głośno o, Miłosierdzie … jednak, Bóg bierze Kaina w obronę, a krew Abla woła o sprawiedliwość … a, tu … grzesznik dostępuje Miłosierdzia od Boga.
  Jezus, jako Baranek Zabity i Zwycięzca … ten Stojący ponad grzechem i upadkiem w śmierci. Im, bardziej Zabity tym bardziej Żyjący…. To, jest możliwe tylko u Boga.
  W nas samych … tylko dzięki Bożej Łasce, powstaje Dzieło Boga Ojca. W Mądrości w nas… Bezinteresownie … Ojciec Stworzenia … Dawca Życia, buduje w naszym sercu Więź nie skupioną na materii, lecz na, Mocy jaka płynie z obecności Świętej Osoby Ducha Jezusa. Jezus, nie umarł na zawsze, bo Śmierć nie miała żadnej władzy wobec Świętego po Trzykroć, który, stał się Barankiem … Ofiarą Przebłagania …
  Ten czas rozważania … to, Wielkie Dzieło Boga w Jego stworzeniu. Jak, pojąć Zamysł w Mądrości Boga.
  Dziękujmy, za wyjaśnienie Paradoksu Bożego Planu….. bo, któż jest jak Bóg ?
  Dobra Nowina niesie: „Był to Baranek stojący ale jednocześnie jakby zabity (Ap 5,6). To jest obraz wyrażający paradoks. Ten obraz wskazuje na zebranie w jedno dwóch rzeczywistości: śmierci i życia. Poddanie się w śmiertelności śmierci aby mieć udział w nieśmiertelności życia. Tę tajemnicę mógł przeżyć w sobie i na sobie tylko Wcielony Syn Boży. W swojej, to znaczy przyjętej przez siebie cielesności mógł dobrowolnie przyjąć śmiertelność i przeżyć śmierć. Jako Bóg – Syn Ojca pozostawał zawsze żyjącym w Ojcu i z Ojca. Uczynił to jednak nie dla siebie, lecz tylko dla zbawienia człowieka. Dla zbawienia człowieka śmiertelnego i „uwikłanego” w przemijające życie z powodu lęku przed śmiercią (zob. Hbr 2,14n).” Ks. Bp Czcigodny Ojcze Biskupie, osobiście dziękuję z serca za Słowo, co ma wartość dostąpienia Życia i Nieba, dla Wiecznego w nim przebywania na Wieczną Chwałę Baranka Śmierci i Życia. Łaski, Zdrowia i Siły z Mocy Ducha Świętego. Wszystko na Bożą chwałę. danuta

  #3 miłosierna samarytanka

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php