Zakończenie Oktawy celebrowania Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego to Druga Niedziela Wielkanocna. Otrzymała ona nadany przez św. Jana Pawła II tytuł Niedziela Miłosierdzia. Stało się to inspirowane przez objawienia, jakie otrzymała św. Faustyna i kult związany u tymi objawieniami.

Samo miłosierdzie Boga jest obecne w całej historii zbawienia i stanowi istotę Nowego Przymierza, które było zapowiadane na różne sposoby i różnymi słowami oraz obrazami przez całą historię Starego Testamentu. Spełnione zaś został w Jezusie Chrystusie – w Jego Misterium Paschalnym.

Prorok Jeremiasz

Podstawową jest obietnica dana w raju zaraz po grzechu człowieka, w której jest mowa o starciu głowy węża i starciu pity Potomka Niewiasty (Rdz 3,15). Wśród wielu zapowiedzi Prorok Jeremiasz na swój sposób bardzo wymownie wskazuje sposób, w jaki to ma się spełnić. Czyni to z odniesieniem do Przymierza zawartego pod Synajem i opartego na Prawie, czyli na zobowiązaniach ze strony ludu, który akceptuje Prawo Boże (zob. Wj 19 i 24)

Przymierze Nowe, o którym mówi Jeremiasz można skrótowo w punktach ująć następująco:

 • Będzie inne niż to pod Synajem,
 • Będzie polegało na dziele Boga, który „włoży do wnętrza” do serc ludu swoje Prawo,
 • Dzięki temu będą mieć „znajomość” Boga jako swego Pana;
 • Nie będą musieli się wzajemnie pouczać,
 • Istota tej znajomości Pana będzie skutkiem odpuszczenia występków i grzechów

To Przymierze wypełnił Jezus. Stało się to wówczas, gdy On sprawiedliwy poddał się Prawu jakby był grzesznikiem. Umarł pośród złoczyńców śmiercią na krzyżu, przewidzianą dla największych przestępców (zob. Ga 3,10-13; por Pwt 21,23).

Obrazowo mówiąc możemy to tak przedstawić. Sprawiedliwy wobec Prawa Jezus wziął na siebie sytuację grzesznika i „pozwolił” aby „moc” prawa Bożego stosowanego przez ludzi spowodowało w Nim jakby „eksplozję”, jakby rozerwanie.

Jak Jezus wypełnił

On wypełnił Prawo Boże. Uczynił to jednak nie tylko / nie tyle przez „zachowanie przykazań”, lecz przez nieograniczoną miłość, która obejmowała człowieka grzesznego. We wnętrzu Jezusa, jako Człowieka Sprawiedliwego, który niejako „zasymilował” w sobie grzech człowieka (zob. 2 Kor 5,21), to Prawo Boże (ten zamysł Boży) niejako „eksplodowało” i „rozerwało” ciało Jezusa, a tym samym rozerwało i „unicestwiło” właściwie wszystkie schematy ludzkiego myślenia. Ten Jezus Bowiem mający w sobie Prawo Boże nie zszedł z krzyża, czego prowokująco od niego oczekiwano (zob. Mk 15,29-32 i paral). Wszystkie zamysły i oczekiwania ludzkie legły w proch.

Natomiast to całe „Wydarzenie” Jezusa doprowadziło do tego wszystkiego, co stało się przez krzyż otwierając drogę zbawienia łotrowi, powodując wyznanie wiary ze strony setnika, który był odpowiedzialny za egzekucję Jezusa (zob. Mk 15,39). Te postawy czyli te zmiany w myśleniu współwiszącego łotra i pilnującego egzekucji setnika są owocem Męki i Śmierci Jezusa. Owocem przyjęcia przez Niego krzyża

Obrazem komunikującym nam tę prawdę i tę rzeczywistość jest otwarty włócznią żołnierza bok Jezusa. Dzięki temu z wnętrza Jezusa wypłynęło przebaczenie, czego znakiem jest krew i woda, które wypłynęły z boku Jezusa. To przedstawia obraz dyktowany przez św. Faustynę.

Jak korzystać z Bożego Miłosierdzia?

Kiedy więc my dzisiaj na różne sposoby „korzystamy” z Miłosierdzia Bożego zawsze musimy pamiętać (mieć świadomość), że ono pochodzi z tajemnicy Krzyża Jezusa Chrystusa.

Na ile zaś sami z tego daru korzystamy, winniśmy łączyć go w sobie ze świadomością i akceptacją naszego krzyża. Szczególnie tego krzyża oraz tych wyzwań i trudności, które rodzą się w sytuacjach (przy okazji) naszych relacji z bliźnimi „wymagającymi” przebaczenia i pojednania. Nie jest możliwe wejść w te prawdy i te rzeczywistości, bez akceptacji krzyża najczęściej zgotowanego przez bliskich.

Przebaczenie i miłosierdzie zawsze kosztuje. Zawsze musi być okupione ceną czegoś z własnego życia; czegoś z własnego krzyża. Tylko w takiej „atmosferze” ducha a także ciała możemy przeżywać miłosierdzie.

Tylko tak możemy korzystać z niego i pomnażać je wobec innych doświadczając w sobie tej przedziwnej Tajemnicy: nierozerwalnego związku Krzyża i Zmartwychwstania dla przebaczenia, dla objawienia Miłosierdzia.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

3 komentarze

 1. Miłosierdzie jest zaprzeczeniem poniżenia.
  /I tu mamy prawdziwy obraz człowieczej wiary/

  #1 Ka
 2. Krzyż i Zmartwychwstanie
  Nosząc swój krzyż i wszelkie przeciwności, doznaje szczególnego zmartwychwstawania, kiedy mocą Bożą mam pokuj w sercu i po pewnych wewnętrznych zmaganiach, Duch Święty stawia mnie do pionu i daje swego Pocieszyciela 🙂
  ……..
  Opiekuję się starszą panią, która mówi mi o swoim życiu i bardzo boi się Boskiej kary i boi się śmierci…
  Uspokajam ją i mówię o Bożym Miłosierdziu
  jeśli żałuje się szczerze za swoje grzechy, będą odpuszczone…
  Od jej córki dostałam w prezencie książkę, której nie miałam w swojej biblioteczce – siostry Faustyny Kowalskiej o Bożym Miłosierdziu.
  Chętnie będę czytać podopiecznej…
  Codziennie modlimy się Koronką i to ją uspokaja.
  Poza tym , podaję jej ustalone leki, które ją wyciszają, bo robiła głupstwa.
  Opieka ta daje mi szczególną radość, bo widzę w tej starszej pani , swoją Mamę…
  Bogu niech będą dzięki za Syna Miłosiernego… 🙂 🙂 🙂

  #2 niezapominajka
 3. Wielce Czcigodny Ojcze Biskupie … Pan, niech obdarza Pokojem Swoim Czcigodnego Ojca Biskupa we wszystkie dni.
  Przypomnienie-Słowo Dobrej Rady ze Strony Czcigodnego Ojca Biskupa: „Kiedy więc my dzisiaj na różne sposoby „korzystamy” z Miłosierdzia Bożego zawsze musimy pamiętać (mieć świadomość), że ono pochodzi z tajemnicy Krzyża Jezusa Chrystusa” Ks. Bp
  Czasami, więcej można …także, chcieć … gdy, ma się Przyjaciela, który widzi … i, też pomoże … Czcigodny Ojcze Biskupie, to Dobre BOŻE SŁOWO pisane/ i, czytane, przypomniało mi o CELU/Sensie Życia i Śmierci Bożego Syna Jezusa Chrystusa uczynionego Barankiem Ofiarnym dla Wcielenia/Danie Życia dla Przymierza Nowego. „ Przymierze Nowe, o którym mówi Jeremiasz można skrótowo w punktach ująć następująco:
  • Będzie inne niż to pod Synajem,
  • Będzie polegało na dziele Boga, który „włoży do wnętrza” do serc ludu swoje Prawo,
  • Dzięki temu będą mieć „znajomość” Boga jako swego Pana;
  • Nie będą musieli się wzajemnie pouczać,
  • Istota tej znajomości Pana będzie skutkiem odpuszczenia występków i grzechów”. Ks. Bp
  Bożego Słowa działanie, nie jest przewidywalne … zaskakuje… lecz, u Boga wszystko jest po „Coś”!
  Dziś, jest trudny czas w moim życiu, muszę się bardzo postarać, by, pozwolić Bogu działać. Mam w sobie tyle ziemskich spraw, których wydaje się, nie mogę ominąć. Niektóre, to krzyż… Sercem, w Jego Krzyżu łączę, cierpienia, chociaż może to mała nazbyt cząstka dla udziału we współcierpieniu z Jezusem. Czy, w tym ofiarowaniu jest Wola Boża? Kiedyś, Jezus „przychodził” Sam, do mnie z Nauką … mówił o, Miłości … głównie o Miłości.
  Pokazał, że jest jeszcze „COŚ” … jest jeszcze Boże Miłosierdzie Czy, ja rozumiałam jak mówił … mówił … i … mówił ? . Czy, rzeczywiście odebrałam Jezusa Słowo? „ TERAZ JEST, CZAS … TEN, CZAS Kairos . Czy, chcesz mi powiedzieć Panie mój, że mojego życia historia nie ma już przyszłości ani, przeszłości, a przyszłość nigdy nie stanie się, przeszłością.
  Kiedy, Pan tak w człowieku pozwolenie czyni, odkrywa, że życie człowieka ma sens, tylko trzeba „słuchać” by, poznać i wypełnić/spełnić Wolę Bożą.
  Nasz Zbawiciel, Jezus: … „On wypełnił Prawo Boże. Uczynił to jednak nie tylko / nie tyle przez „zachowanie przykazań”, lecz przez nieograniczoną miłość, która obejmowała człowieka grzesznego. We wnętrzu Jezusa, jako Człowieka Sprawiedliwego, który niejako „zasymilował” w sobie grzech człowieka (zob. 2 Kor 5,21), to Prawo Boże (ten zamysł Boży) niejako „eksplodowało” i „rozerwało” ciało Jezusa, a tym samym rozerwało i „unicestwiło” właściwie wszystkie schematy ludzkiego myślenia. Ten Jezus Bowiem mający w sobie Prawo Boże nie zszedł z krzyża, czego prowokująco od niego oczekiwano (zob. Mk 15,29-32 i paral). Wszystkie zamysły i oczekiwania ludzkie legły w proch.” Ks. Bp
  Błogosławionego czasu oczekiwania w Czcigodnym Ojcu Biskupie, oraz wypełnienia Obietnicy Nowego Przymierza, w lekkim Dotyku Ducha Pocieszyciela i Obrońcy w Każdym sercu oddanym wdzięcznością Sercu Jezusowemu. danuta

  #3 miłosierna samarytanka

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php