Oto krótka refleksja nawiązująca do Czwartkowej Mszy św., w czasie której biskup poświęca oleje do sprawowania sakramentów: Olej Katechumenów, Olej Krzyżma i Olej Chorych.

Druga część modlitwy konsekracyjnej wypowiadanej przez biskupa podczas Liturgii Mszy św. z poświęceniem Krzyżma, któremu w ciszy towarzyszą koncelebrujący kapłani (od tego momentu z gestem wyciągniętych rąk), ma charakter prośby, by olej został uświęcony Bożym błogosławieństwem, by go przeniknęła moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa.

Po nawiązaniu do nazwy krzyżma i tego, czemu służyło namaszczenie olejem w dziejach Starego Testamentu, w tej części modlitwy zostaje wyrażona prośba, by poświęcone krzyżmo stało się „sakramentalnym znakiem pełnego zbawienia i życia dla tych, którzy mają się odnowić przez obmycie wodą chrztu świętego. „Niech wszyscy ochrzczeni przeniknięci świętym namaszczeniem i uwolnieni od grzechu pierworodnego staną się Twoją świątynią i wydają woń niewinnego życia”.

Sens tej modlitwy i niejako jej zawartość ukazuje się w pełni, gdy pamiętamy o treści pierwszej jej części, a zwłaszcza o namaszczeniu olejem radości Wybranego, najpiękniejszego z synów ludzkich, który podzielił los człowieczy, schodząc niejako do otchłani ludzkiej egzystencji. Pozwolił siebie tak dalece uczynić jedno z tymi, którzy czuli się odrzuceni, że sam stał się przedmiotem szyderstwa i wzgardy, był odepchnięty przez ludzi jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa (zob. Iz 53,1-2). Lecz On właśnie wtedy był i jest narzędziem – sakramentem przygarniania ludzi, takich ludzi do Boga, do Ojca.

Następnie w modlitwie zostaje wyrażona prośba, by ta sama moc przeniknęła ten olej i uczyniła go sakramentalnym znakiem, czyli nośnikiem i skutecznym narzędziem spełniania się zbawienia i uzdalniania ludzi do życia tą mocą, która objawiła się w Wybranym Pomazańcu. Naturalnie chodzi o ludzi grzeszników, którzy sami z siebie nie są w stanie przyjąć prawdy o sobie, by przez krzyż i śmierć – jako konsekwencje grzechu (zob. Rdz 2,17) móc wrócić do Boga. Ten fakt niemocy, jak długo nie zostanie pokonany przez przygarnięcie, przez moc uniżonej i pokornej sprawiedliwości Boga, determinuje życie człowieka. Dopiero zbawcze dzieło spełnione w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, owego namaszczonego (zob. Łk 4,18nn.), który podzielił los ludzi, otwiera przed wierzącym w Niego człowiekiem możliwość korzystania z Jego mocy w sakramentach.

Życzę Wszystkim dobrego czasu refleksji i głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

9 komentarzy

 1. Wszystkim Radosnych Świat 🙂

  #1 niezapominajka
 2. https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/20938-katechezy-paschalne-pascha-triduum-i-wielki-czwartek Co Ksiądz Biskup rozumie przez „gryźć” Przenajświętsze Ciało/Eucharystia/?
  Moja dusza To Przenajświętsze Ciało adoruje w swoim ciele. Tak długo aż się rozpuści na języku.
  Adoruje to znaczy całuje i dotyka tych w Czyśćcu i w Niebie, których zachowała w swojej duchowej pamięci. Jest ich tak wielu. Czasu mało. Oni czekają bo to jest jedyny moment rzeczywistej relacji ze Świętymi po tamtej stronie naszej paschy. Porównać to można z pocałunkiem pokoju. Tylu już odeszło do domu Ojca i w Czyśćcu czekają na nasz ratunek.
  To nie jest bajka lecz katolicka i boska wiara.
  „Gryzienie” sacrum to jak kąsanie psa swojego PANA.
  Co za człowiek, jaki człowiek, kim jest człowiek, który gryzie i szczeka na swojego PANA?
  Pozdrawiam
  janusz

  #2 baran katolicki
 3. Szczęść Boże Ojcze Biskupie
  Czcigodny Ojcze Biskupie Nieustającej Łaski Bożej, dalszej Obecności Dobroci wypełniającej Serce i Ducha jaką Wielce czcigodny Ojciec Biskup Obdarza nas wszystkich w tak cierpliwy sposób, a także zdrowia i radości z Owocu jakim stajemy się pod wpływem Słowa Dobrej Nowiny.
  Trudny czas dla Pana Jezusa zrozumieć sercem … wchłonąć w Duszę Nieśmiertelną i przeniknąć rozumem pod natchnieniem Ducha Świętego, aby człowiek zbliżać mógł się do Boga Pana Ojca Stwórcy mojego istnienia, w doskonałej relacji … w Komunii z Bogiem po to jedynie, aby wyrazić w sposób głęboki całym sobą, ze jestem całą Jego.
  Może, nic nie zmieniła mnie ta Pascha z Bożym cierpieniem…
  Może, nauczyła mnie iż potrafię bardziej poczuć cierpienie Bożego Ojca i Syna i Ducha …
  Może, głębia większa i szkwał mocniejszy na drodze na wodzie, po której zapragnęłam pójść za Jezusem…
  Pascha, we mnie pozostanie żywa … dlaczego, jest tak trudno … stać się Paschą dla Drugiego w Jego oczach?
  Jeżeli mój wizerunek w oczach Drugiego nie zmienia się, to i ja nie zmieniłam się wewnętrznie i na zewnątrz wizerunek pozostaje taki sam.
  Wiara w moc Sakramentu Chrztu uzdalnia mnie do Nadziei w Zbawienie, a widok Grobu Pańskiego, który pozostanie pusty, bo Chrystus Powstanie ze śmierci jest Sensem, który zawarty jest w danym mi życiu Dziecka Bożego. Powrót do Ojca w Niebie musi nastąpić.
  Łaską jesteśmy zbawieni i z Łaski możemy/mogę tu stać.
  Pójdę może jeszcze uczynię jakie Dobro za pozwoleniem Boga i o to proszę.

  Dziękuję za życzenia… Feliks … niezapominajka … Wszystkim …
  … życzę, Dobra i Pokoju Serca od Boga .
  Pozdrawiam serdecznie z wdzięcznością
  .danuta

  #3 miłosierna samarytanka
 4. Księże Biskupie,
  Słuchaliśmy na dzisiejszej Jutrzni we fragmencie starego Hymnu:
  „Zbudź się, o śpiący,
  i powstań z martwych,
  a zajaśnieje ci Chrystus!”
  Dziękujemy Ci za Twoja służbę,teksty, wskazania przez które Ukrzyżowany dociera w nasze najtrudniejsze sytuacje i kryzysy, potrzeby, podaje nam rękę i wyprowadza z Otchłani.
  Modlimy się, aby słowa Jezusa z Janowej Ewangelii „Paś baranki moje” dodawały Ci sił i motywacji do dalszej owocnej posługi.
  Również wszystkim blogowiczom życzymy aby Paschalny Baranek był pokarmem na każdy nowy nadchodzący dzień.
  Grzegorz z Rodziną.

  #4 grzegorz
 5. Ad #2 baran katolicki
  Januszu!
  Staram się rozumieć (wnikać w) to, co – w ewangelii wg św. Jana – mówi Jezus w odpowiedzi na pytanie i zdziwienie Żydów: „Jak On może dać swoje Ciało na pokarm?”. Wtedy to Jezus odpowiedział:

  „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»

  .

  W tym tekście (J 6,54-58) św. Jan używa czterokrotnie czasownika greckiego trogo, który ma podstawowe znaczenie spożywać w sensie gryźć, przeżuwać, chrupać.

  Być może podkreśla ten „materialny” aspekt spożywania Ciała Jezusa, aby uniknąć wrażenia pewnej spirytualizacji czy mistyfikacji. Chodzi więc o realne i materialne pojmowanie spożywania.
  Stąd też moje podkreślanie tego „łamania” i spożywania jako gryzienia czy przeżuwania. Jest to bowiem proces spożywania, podczas którego – jeśli to dobrze rozumiemy – kształtuje się w nas świadomość spożywania, podczas którego Ktoś daje się spożyć, by z rozproszonych tworzyć jedność i komunię, której nie da się urzeczywistnić inaczej jak właśnie przez tego rodzaju działanie, jakim jest „zmielenie” (o tym mówi św. Ignacy Antiocheński) czy gryzienie i przeżucie tego, co w ans jest starym człowiekiem. To moc Jezusa Chrystusa „wydanego” uzdalnia nas do udziału w tym procesie tworzenia (stawania się) komunii.
  Sprawa „kąsania” przez psa swego Pana – to zupełnie inna sprawa.
  Pozdrawiam
  Bp ZbK

  #5 bp Zbigniew Kiernikowski
 6. #5 Ksiądz Biskup.
  Nie wiem jak jest u J 6,52-59. Tam jest mowa o „spożywaniu” Przenajświętszego Ciała kilka razy. Czy tam jest również położony akcent na to co materialne w Przenajświętszej Eucharystii? Czy jest tam użyty również grecki czasownik „trogo”? Eucharystia jest pokarmem duchowym. Jako pokarm materialny to marna porcja by przeżyć fizycznie. Cały czas chodzi o to by upodmiotowić człowieka w jego duszy/duchowy rozum, duchowa pamięć i duchowa wolna wola/.
  Zmaterializowana/uczłowieczona/ Eucharystia jest tylko pamiątką a nie realną i substancjalną rzeczywistością Przenajświętszego Ciała i Przenajświętszej Uwielbionego Pana. Uwielbienie jest o dwa kroki dalej od zmartwychwstania. Przenajświętsza Eucharystia to Ciało Uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa. Kąsanie Eucharystii to nie katolicki zwyczaj. Apostoł Jan doskonale zdawał sobie sprawę z duchowej istoty Uwielbionego Ciał/Eucharystia/.
  Pozdrawiam
  janusz

  #6 baran katolicki
 7. Ad #6 baran katolicki
  Januszu!
  Wczytaj się dobrze, w to co napisałem.
  W tekście J 6,54-58 – jest użyty czterokrotnie czasownik: trogo. Ten czasownik znaczy to, co napisałem.
  Po za tym ja nie pisałem o tym, że w tekście jest „położony akcent na to co materialne w Przenajświętszej Eucharystii, lecz o tym, że „być może (Jan) podkreśla ten „materialny” aspekt spożywania Ciała Jezusa, aby uniknąć wrażenia pewnej spirytualizacji czy mistyfikacji”. A to chyba jest coś innego
  Twoje zaś przekonania i próby Twoich ocen co do „katolickości” czy nie-katolickości pozostawiam Tobie. Nie będę tutaj wcale wchodził w dyskusję. Radzę jednak być ostrożniejszy i bardziej oględny w pewnych ocenach i stawianiu werdyktów.
  Tym bardziej nie będę się ustosunkowywał do takich zdań jak: Kąsanie Eucharystii to nie katolicki zwyczaj.
  Pozdrawiam!
  Błogosławionej Paschy!
  Bp ZbK

  #7 bp Zbigniew Kiernikowski
 8. #7 Ksiądz Biskup.
  Zaśpiewajmy wspólnie.
  „Przed tak wielkim Sakramentem
  Upadajmy wszyscy wraz,
  Niech przed Nowym Testamentem
  Starych praw ustąpi czas.
  Co dla zmysłów niepojęte,
  Niech dopełni wiara w nas.
  Bogu Ojcu i Synowi
  Hołd po wszystkie nieśmy dni.
  niech podaje wiek wiekowi
  Hymn triumfu, dzięki, czci.
  A równemu im Duchowi
  Niechaj wieczna chwała brzmi.
  Amen”.
  Dziękuję
  janusz.

  #8 baran katolicki
 9. Ad #8 baran katolicki
  Januszu!
  Dobrze.
  Jak najbardziej możemy śpiewać.
  Czy Ty jednak chcesz, abym ja dawał Ci odpowiedzi na Twoje (przynajmniej niektóre) pytania?
  Czy pytasz tylko, aby prowokować? I pozostawać przy swoim?
  To tyle w związku z Twoją ostatnią reakcją!
  Pozdrawiam
  Bp ZbK

  #9 bp Zbigniew Kiernikowski

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php