Celebrowaliśmy Eucharystię w Parafi Bł. Honorata w Białej Podlaskiej. Było nas wielu z  naszej Diecezji, z Domowego Kościoła. Z ks. Januszem Onyfrujukiem, Proboszczem miejscowej Parafii i ks. Markiem Andrzejukiem, Moderatorem Diecezjalnym oraz pozostałymi Moderatorami DK.

Modliliśmy się, gdyż zdajemy sobie sprawę, że bez Bożej pomocy i Bożego ducha nie jesteśmy sami z siebie żyć w prawdziwej komunii i świadczyć o żywotności mocy Boga w nas. Nie wystarczy miłość wzajemna. Trzeba zrozumieć i to przyjąć, że miłość jest z Boga. Chrzecijańska miłość wzajemna, nie jest na zasadzie wymienności i z równoważenia, lecz ma swoje źródło w miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie , jak to nam uprzytomniło pierwsze czytanie (1J 4,7). Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem (J 15,12) . W chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa i rodziny jest to fundammentalne. To stanowi punkt wyjścia do wszystkich dalszych kroków.

Po Eucharystii było łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i agapa.

Zapraszam uczestrników tej uroczystości, członków Domowego Kościoła do dawania świadectwa tutaj na blogu i naturalnie wszędzie oraz  zachęcania do tego, by inne małżeństwa zdecydowały się skorzystać z tej formacji, jaką zainicjował Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

Bez Komentarza

Bez Komentarza.

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php