W dniu listopada odbyłem wizytację kanoniczną Parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Opolu Podedwórzu.

Było wiele dobrych spotkań. Modlitwa w Kościele i przeżycie Eucharystii oraz spotkania z Radą Prafialną. Następnie spotkanie z Dziećmi i Nauczycielami w Szkole oraz spotkanie w Urzędzie Gminy. Wszystkie te spotkania dały możliwość bezpośrednich rozmów. Z tego bardzo się cieszę i za to dziękuję.

Jak obiecałem, daję okazję do tego, aby chętni mogli wymienić swoje zdanie na tym miejscu. Jestem gotów kontynuować poruszone tematy – szczególnie te w Szkole i w Urzędzie Gminy.

Znajomych pozdrawiam! Czekam na komentarze!

Bp ZbK

Podejmujemy dziś rozmowę związaną z drugą katechezą 3 roku: „Objęcie Ziemi Obiecanej obrazem życia w mocy Chrztu” z naszego programu Chrzest w życiu i misji Kościoła„.

Pojawią się w tej katechezie takie momenty jak przejście przez Jordan. Jest to jakby przekroczenie progu, które obrazuje w sposób typologiczny chrzest jako bramę wejścia w nowy styl życia. Czynnikiem obecnym przy przechodzeniu przez Jordan jest Arka Przymierza. To nie własnymi siłami przechodzą Izraelici Jordan, lecz w oparciu o posłuszeństwo wierności Boga wyrażonej w Przymierzu, czego znakiem jest niesiona przez kapłanów Arka Przymierza.  

Nowy styl życia w Ziemi Obiecanej wyklucza stare powiązania i zabezpieczenia. Dlatego konieczne jest oderwania się od idoli i od bałwochwalstwa. Aby to się stało, nie wystarczą jakieś ugodowe rozwiązania. Trzeba wejść w postawę i logikę zniszczenia tych starych zależności. Wyraża to konieczność obłożenia klątwą tego wszystkiego, co jest związane z bałwochwalstem.

Styl życia w Ziemi obiecanej jawi się jako wyraz świaodmości, że Bóg jest dawcą tej Ziemi i tego wszystkiego, co ona przynosi. Dlatego korzystanie z dóbr tej Ziemi będzie prowadziło do takiego stylu życia, w którym człowiek pojmuje siebie jako żyjącego i pracującego dla innych – ze szczególną uwagą na potrzebujących.

Teb styl życia także wyraża się w zdolności przebaczenia i darowania długów. To wyraża instytucja Jubileuszy co siedem lat i każdy 5o. rok jako Jubileusz jubileuszy. To wyraża także instytucja miast ucieczki, gdzie przestępca, w szczególności nieumyślny, mógł szukać schronienia, by nie doświadczyć bezpośredniej zemsty. 

Spodziewam się, że do rozmów na antenie włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.

Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=7396


css.php