bodek58

by bp Zbigniew Kiernikowski

…w jaki sposób do Jana Ewangelisty dotarł tak szczegółowy przekaz ze spotkania Pana Jezusa z Samarytanką..

Pytanie dotyczące szczegółowego przekazu rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką wchodzi w zakres kwestii związanych z procesem powstawania pism Nowego Testamentu i hermeneutyki biblijnej. Są to bardzo szczegółowe studia. Krótko mogę powiedzieć, że Ewangelie nie są kroniką wydarzeń, lecz świadkami prawdy (rzeczywistości), jaka stała się i została objawiona przez życie, nauczanie i działanie Jezusa Chrystusa. Każdy z Ewangelistów ujął to w specyficzny dla siebie sposób. Ewangeliści opisują konkretne sceny, przy których nie było świadków, jak m. in. wspomniana scena z Samarytanką, podobnie też scena Zwiastowania Zachariaszowi czy Maryi, scena kuszenia. Ewangelie jako księgi natchnione, ale pisane językiem ludzkim i stanowiące swoisty rodzaj literacki, uzyskują swoją moc także jako świadkowie historyczni mocą autorytetu Kościoła, który od początku strzegł depozytu doświadczenia spotkania Jezusa Chrystusa. Na ten temat wypowiada się Konstytucja o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II i inne dokumenty kościelne. Radziłbym poczytać książki ks. Józefa Kudasiewicza, Anny Swiderkówny, Zenona Ziółkowskiego.
Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

1 Komentarz

  1. Nie chciałbym być odebrany jako „poprawiacz”, ale Jan pisze 4,28, że kobieta ta po rozmowie „… odeszła do miasta i mówiła ludziom…” i 42 „…wierzymy nie dzięki twemu opowiadaniu..” (kobiety). Więc może relacja pochodzi od tej kobiety. Apostołowie spędzili tam bowiem dwa dni.

    #1 jan-fan

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php