Wizytacja parafii w Siemieniu (131004)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dziś, 4 października w dzień św. Franciszka wizytowałem parafię pw. Przemienienia Pańskiego w Siemieniu.

Najpierw odwiedziłem Mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Tulinkach. Spotkałem się tam zarówno z Osobami chodzącymi lub korzystającymi z wózków oraz z osobami leżącymi. Rozmawialiśmy tam o ikonie z naszego Muzeum Diecezjalnego  przedstawiającej Chrystusa w tłoczni. Jest to obraz nawiązujący do proroctwa Izajasza (rozdz. 63). To Chrystus „przemienia” swoją Męką nasze grzechy w dar miłości i wierności Boga – zgodnie z obietnicą Nowego Przymierza.

W Gminie wnikaliśmy m.in. w przesłanie wynikające z historii Jakuba, który otrzymał imię Izrael. Stało się to podczas zmagania z Aniołem Boga (zob. Rdz 32). Jest to obraz nowości (odmienności) chrześcijańskiego życia w stosunku do tylko ludzkiego a nawet religijnego życia – tzn. układanego według ludzkich planów z pomocą „bożków” a czasem – jak się człowiekowi wydaje – nawet przy wykorzystywaniu samego Pana Boga.

Dzieci i Młodzież przygotowały montaż o Patronie Szkoły, Kard. Stefanie Wyszyńskim. W rozmowie z Nauczycielami mówiłem – w nawiązaniu do encykliki Papieża Franciszka Lumen Fidei  – o zwracaniu się godnego i pełnego szacunku oblicza człowieka do oblicza, które nie jest obliczem (słowa rabina z Kocka, które przytacza Papież Franciszek). W konsekwencji chodzi o bałwochwalstwo, któremu nierzadko ulegamy, gdy za mało troszczymy się o właściwe pojmowanie i przeżywanie wiary.

Sprawę formacji do wiary, o jakiej mówi Papież Franciszek we wspomnianej encyklice  poruszyłem także w katechezie w kościele parafialnym. Wizytację zakończyliśmy celebracją Eucharystii w intencji Parafian.

Dziękuję za wszystkie spotkania. Oprócz już wymienionych także w Rodzinie, którą mogłem odwiedzić. W Gospodarstwie Rybackim. Szczególnie dziękuję za spotkanie z Radą Parafialną i uczestnikami modlitwy na Cmentarzu, gdzie poświęciłem jego nową część.

Zapraszam do kontynuowania rozpoczętych rozmów i poruszonych tematów.

Bp ZbK

 

 

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

Bez Komentarza

Bez Komentarza.

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php