Nasze Spotkanie (2) potwierdzenie (130613)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Ponieważ napływają do mnie pytania dotyczące zapowiedzianego na dzień 29 czerwca spotkania „Blogowiczów”  – a przede wszystkim czy to spotkanie jest aktualne – odpowiadam, że tak. Jest aktualne.

W programie nie ma żadnych zmian po za tym, że agapa będzie pół godziny wcześniej, tzn. około g. 13:30 a nie o 14:00. Punkty spotkania po agapie będą więc trochę wcześniej niż to zostało zapowiedziane 19 marca. Myślę, że jest też możliwe kontynuowanie dyskusji – jeśli byłoby taki zapotrzebowanie dla pewnej grupy – także po agapie.

Dla pewności przypominam program:

  1. Godz. 10:00 – Konferencja zapoznawcza w auli KLO obok Katedry, lub w innej sali (zależy od liczby uczestników). Nie jest przewidziana konieczność odkrywania swego „nickname”. Można zachować anonimowość blogową;
  2. Godz. 12:00 – Eucharystia w Katedrze;
  3. Godz. 13:30 – Agapa;
  4. Godz. 14:30 – dla utworzonych grup zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego (El Greco) lub możliwość dyskusji w sali KLO;
  5. Godz. 16:00 – dla chętnych (ograniczona liczba uczestników – 70 osób) koncert organowy na instrumencie Joachima Wagnera w domu biskupim.

Dla Osób, które nie znają Siedlec, a chciałyby je poznać, możemy w czasie popołudniowym, po agapie, obok zwiedzania Muzeum Diecezjalnego, zorganizować także spacer po mieście i pokazać kilka miejsc, które są godne uwagi.

Wiem, że kilka osób zgłosiło się na nocleg w Domu Rekolekcyjnym.  Podaję jeszcze raz kontakt:

administrator Domu, ks. Paweł Kobiałka adres mailowy: pkobialka1@wp.pl
albo nr tel.: 600 07 90 06.

Pewną pomocą byłoby, gdyby Osoby zamierzające uczestniczyć w tym spotkaniu wyraziły to pod tym wpisem przez proste: „Tak, będę„. Chodzi tylko o poznanie przybliżonej liczby uczestników. To pomoże nam lepiej zorganizować poszczególne punkty programu. Dziękuję Osobom, które wyraziły gotowość pomocy. Trudno w tej chwili wyznaczać kogokolwiek do czegokolwiek. Kiedy się spotkamy, będę prosił o pomoc już bezpośrednio w różnych szczegółowych sprawach.

Ponownie zapraszam i pozdrawiam

Bp ZbK

Wizytacja Parafii w Kodeńcu (130606)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dziś, 6 czerwca 2013 odbyła się wizytacja Parafii pw. Narodzenia NMP w Kodeńcu. W kościele parafialny z końca XVIII wieku znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej. Podczas katechezy mówiłem o możliwości i potrzebie spojrzenia na chrześcijaństwo a w szczególności na chrzest nie tyle z punktu widzenia obowiązku ile raczej z punktu widzenia przywileju. Jeśli tak spojrzymy – a to jest najbardziej poprawne i konsekwentnie wynikające z Dobrej Nowiny ‑ wówczas wiele rzeczy i spraw w chrześcijaństwie otrzymuje inne naświetlenie. Kierując się światem Ewangelii możemy odkrywać naszą nową tożsamość wynikającą z chrztu i przyjmować postawy oraz dokonywać czynów, których nie zdołalibyśmy uczynić a nawet czasem nie przyszłyby one nam w ogóle na myśl.

Ciekawe było spotkanie z dziećmi w Szkole. Przedstawiły inscenizację o tematyce ekologicznej wzywający tym samy do uszanowania stworzenia jako dzieła Stwórcy danego człowiekowi. Cieszę się także z krótkiej rozmowy z Nauczycielami.

Dziękuję za wszystkie spotkania, jakie miały miejsce i pozdrawiam wszystkich Parafian z Duszpasterzem.

Zachęcam też do kontynuowanie rozpoczętych tematów.

Bp ZbK

Po okresie wielkanocnym i następujących po nim uroczystościach powróciliśmy w liturgii do okresu zwykłego. Mamy 9 niedzielę roku C. Jako pierwsze słowo Kościół podaje nam czytanie z 1 Księgi Królewskiej. Jest to fragment modlitwy króla Salomona po poświęceniu świątyni na cześć Pana Boga. Jet to ta świątynia, którą zamierza wybudować Król Dawid. Otrzymał jednak proroctwo przez usta Natana, że to nie on zbuduje świątynię dla Pana, ale to uczyni jego syn, Salomon, a w ogóle to sam Pan zbuduje ostatecznie świątynię. Uczyni to potomek Dawida – Jezus. Będzie to świątynia nie rękami ludzkimi uczyniona – Świątynia, którą będą stanowić wierzący w Jezusa i przyjmujący Tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania oraz dar Ducha Świętego.

Zanim jednak spełni się zapowiedziane proroctwo, zostanie zbudowana świątynia przez Salomona. Ta świątynia będzie ośrodkiem kultu w narodzie wybranym i będzie znakiem wierności Boga wobec wybranego ludu oraz powodem radości i dumy każdego Izraelity. Modlitwa króla Salomona po wniesieniu arki przymierza do świątyni stanowi wielki hymn pochwalny na cześć Boga i Jego dzieł. Pod koniec tej modlitwy Salomon wypowiada znamienne słowa odnoszące się nie tylko do ludu wybranego ale także do cudzoziemców. Ten właśnie fragment jest czytany w dzisiejszą niedzielę.

Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela,
a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię,
gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni,
Ty w niebie, miejscu Twego przebywania,
wysłuchaj i uczyń to wszystko,
o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać (1 Krl 8,41-43).

Te słowa króla Salomona to znak Bożej perspektywy w historii zbawienia, która jest ukierunkowana nie tylko na naród wybrany, ale jest tak przez Boga prowadzona, aby objąć także cudzoziemców.

 

1. Świątynia dla narodu wybranego

Potrzebujemy wniknięcia w zamysł Boży przyglądając się historii zbawienia, jak jest ona nam objawiona w Piśmie św. Pan Bóg w swoim przedziwnym zamyśle wybierał ludzi jak Abrahama, Dawida i tylu innych. Czytaj więcej…

« Poprzednia strona

css.php