Kongres Eklezjologiczny – Parczew (130511)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Kończy się ósmy rok pracy w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. W tym roku przerabialiśmy piątą grupę tematów zebranych pod tytułem: „Instytucje religijne w historii zbawienia”. Zajmowaliśmy się trzema tematami: świątynia – synagoga i zapowiedź nowego przymierza. Każdy rok pracy kończy się Kongresem Eklezjologicznym, który odbywa się kolejno w czterech miejscowościach. W nich których zbierają się przedstawiciele czterech regionów. Są to Parczew, Leśna Podlaska (region bialski), Garwolin, i Wola Gułowska (region siedlecki).

Dziś, 11 maja 2013 miał miejsce Kongres w Parczewie. Rozpoczęliśmy liturgiczną Modlitwą Przedpołudniową. Następnie wprowadziłem w tematykę. Nawiązując do treści  katechez przerabianych w tym roku podkreśliłem fakt działania Pana boga wobec człowieka. Człowiek, na podobieństwo zamiarów, jakie nosił w sobie Dawid, chce budować Panu Bogu świątynie – czyli „dom”. Dawid, po wyrażeniu tych swoich zamiarów wobec proroka Natana otrzymał obietnicę, że to nie on zbuduje Bogu przybytek, lecz, że to Bóg zbuduje jemu dom. Najpierw chodziło o syna królewskiego Salomona, który zbudował świątynię jerozolimską, a następnie o Jezusa, który – jako syna Dawida –i przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie zgromadził wokół siebie nowy lud. Ten lud gromadzi się przede wszystkim dzięki poznaniu i doświadczeniu przebaczenia.

Przeszliśmy wreszcie do sprawozdań z pracy w parafiach i do świadectw. Dziękuję za świadectwa, które zostały wypowiedziane. Zachęcam do kontynuowania tu na blogu wymiany tych doświadczeń z tegorocznej pracy.

Bp ZbK


css.php