Wizytacja Parafii w Brzostówce (130507)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Jak obiecałem podczas spotkania w Szkole, dokonuję krótkiego wpisu odnoszącego się do naszego spotkania.

Mówiliśmy o potrzebie formacji chrześcijańskiej we wspólnocie parafialnej. W tym – jak się wydaje i jak można zakładać  – mogą mieć znaczny udział także Nauczyciele.  To pomoże wnikać w prawdy wiary i w rozumienie jej w odniesieniu do własnego życia oraz pomoże też w przekazywania uczniom całego  doświadczenia ludzkiego.

Zachęcam do kontynuowania naszej rozmowy tej ze Szkoły ale także z innych momentów wizytacji.

Bp ZbK


css.php