W drodze z Galilei do Jerozolimy (poniedziałek 13 lutego) ochrzciłem na prośbę rodziców Macieja i Nadii małego Wincentego Pawła w Jordanie przy udziale całej naszej pielgrzymującej wspólnoty. Było to głębokie przeżycie dla nas wszystkich.

Następnie zwiedzaliśmy Qumran.

Później, po południu na jednym z miejsc na pustyni mieliśmy katechezę na temat roli pustyni w życiu człowieka wierzącego. Pierwszą część wygłosił ks. Leszek. Następnie było proklamowane Słowo: Mk 1,9-15 i wreszcie ostatnią część wygłosiłem ja. Na pustyni był kuszony lud prowadzony przez Mojżesza. Chodziło o to, czy zaakceptuje historię, jaką Bóg z tym ludem prowadzi. Podobnie było w kuszeniu Jezusa. Lud ulegał pokusom i buntował się. Jezus zaś przyjął w pełni historię życia, jaką dla Niego przygotował Ojciec. Przyjął ją jako historię zbawienia człowieka. On sam przeżył ją dla nas.

Podobnie także my jesteśmy kuszeni i wystawiani na próbę. Jak to wygląda. Musimy przeglądać się w wydarzeniach ludu na pustyni i w historii Jezusa. Najpierw rozważając Jego kuszenie a następnie idąc za Nim do Jerozolimy.

Pozdrawiam

Bp ZbK


css.php