Wczoraj wieczorem (8 lutego 2012) celebrowaliśmy Eucharystię z czytania ze środy 5 tygodnia. W echo słowa a następnie w homilii wyszła na jaw bardzo jasno sprawa zobaczenia czy doświadczenia mądrości Bożej przez królowę Saby, kiedy przybyła do Salomona. To, czego doświadczyła, przerosło wszystkie jej oczekiwania. Podobnie my przybyliśmy, aby tutaj, aby doświadczyć mądrości Tego, który jest więcej niż Salomon (zob. Mt 12,43). Królowa otrzymała wyjaśnienia na wszystkie zagadnienia i problemy. My tutaj prosimy o postawę rozumienia i przyjmowania Mądrości Krzyża – największego objawienia się Salomona, które jest głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów, czyli według kontekstu, w jakim jest ta wypowiedź św. Pawła ulokowana, dla wszystkich pobożnych w ten sposób, aby Pan Bóg spełniał ich oczekiwania.

Dziś rozpoczęliśmy dzień jutrznią a po niej była skrutacja Pisma św. Punktem wyjścia był tekst Ef 2,10:

Jesteśmy dziełem Boga, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych dzieł, które Bóg z góry (uprzednio) przygotował, byśmy w nich chodzili.

Tak jest w tekście oryginalnym. Jest to piękny tekst, który wraz z całym kontekstem ukazuje aspekt darmowości zbawienia. Czytaj więcej…


css.php