Podczas 31 Niedzieli zwykłej odbyła się wizytacja kanoniczna w Parafii pw. św. Józefa w Siedlcach.

W katechezie, która miała miejsce po obrzędzie ingresu a przed Eucharystią, zwróciłem uwagę  na potrzebę słuchania nauki Bożej – niezależnie od „dobroci” bądź życiowej przykładności tego, kto ją podaje.  Takie są czytania tej Niedzieli. Nawiązując zaś do słów Osób, które mnie witały – Państwa Agaty i Krzysztofa, wyrażających prawdę o wspólnocie kościelnej, jako tej złożonej z ludzi grzesznych, którzy gromadzą się wokół Tajemnicy i Osoby Jezusa Chrystusa, mówiłem o  potrzebie ewangelizacji prowadzącej do przemiany naszego myślenia. Potrzeba zrozumienia faktu, że Kościół jest wspólnoitą misyjną także w swoim wnętrzu, w przeżywaniu Tajemncy Chrystusa przez każdego ze swych członków – tak pasterzy jak i wszystkich wiernych. Zadniem pasterzy jest ukierunkowywać na Jezusa Chrystusa. Prowadzić do jak najbliższej relacji z Nim a przez Niego z Ojcem w mocy i świetle Ducha Swiętego.  To nie dobroć pasterzy buduje Kościół – chociaż ona jest i powinna stale być większa, ale przede wszystkim prawda ich życia, w której sami są zorientowani na Jezusa Chrystusa i innym Go ukazują i do Niego prowadzą.

Po Mszy św. oodbyło się spotkanie z przedstawicielami grup, ruchów i wspólnot działających w Parafii. Ksiądz Proboszcz przedstawił kolejno wszystkie grupy.  Przy tej okazji odbyła się z ich przedstawicielami krótka rozmowa i pogłębienie znajomości tego, co robią i co wnoszą w życie Parafii. Nie będę tutaj ich przedstawiał. Może sami się włączą i od siebie coś napiszą. Przynajmniej niektórzy.

Miało też miejsce spotkanie z Radą Parafialną i omówienie sytuacji w Parafii. Podjęliśmy niektóre tematy duszpasterskie. Myślę, że będzie jeszcze okazja, by je kontynuować i podejmować odpowiednie działania.

Odwiedziłem Księdza Prałata Leona Balickiego, byłego Proboszcza Parafii i budowniczego kościoła. Następnie odwiedziłem Siostry Orionistki mieszkające na terenie Parafii i pracujące w Parafii.  Na zakończenie odwiedziłem jedną z Rodzin, gdzie mogłem porozmawiać z Kingą i Hubertem oraz ich Rodzicami i Dziadkami.

Dziękuję Wszystkim za spotkania, za wymianę myśli.  Zapraszam do dalszej rozmowy na blogu.

Bo ZbK

http://podlasie24.pl/wiadomosci/diec.-siedlecka/wizytacja-biskupia-w-parafii-sw.-jozefa-w-siedlcach-82f8.html


css.php