W dniu dzisiejszym, niedziela 23 października 2011 roku, odbyła się wizytacja kanoniczna w Parafii pw. Ducha Świętego w Siedlcach. W katechezie, jaką zazwyczaj czynię po ingresie, nawiązałem do słów wypowiedzianych przez Panią G., Delegatkę Parafialną. Dotyczyło to utwierdzania w nauce Chrystusa. Drugi motyw, który podjąłem, to słowa, w których wyrażała nadzieję, że obraz Parafii, tzn. Parafian z tej wizytacji zapisze się dobrze i na trwałe w mojej pamięci sercu. Wyraziłem więc też moje przekonanie, że moje nauczanie dotrze do serc Parafian i w nich pozostanie. Moje nauczanie, jako nauczanie prawdy Jezusa Chrystusa głoszonej Kościele i zgodnie z tradycją Kościoła.

Po południu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami grup, wspólnot i ruchów działających w Parafii. Po przedstawieniu, jakie odbyło się pod kierownictwem ks. Łukasza w krótkiej katechezie zwróciłem uwagę na trzy elementy, które powinny zawsze być obecne w działalności wspólnot i ruchów.

1. Najpierw wskazałem na to wszystko, co wiąże się z modlitwą. Są to bowiem wspólnoty kościelne i działają nie w swojej mocy, lecz są zanurzone w mocy Chrystusa i Kościoła. Tę moc zdobywa się prze modlitwę i tą mocą wielbi się Boga oraz przeżywa wspólnotę Kościoła,

2. Następnie przywołałem nie zawsze obecną prawdę o potrzebie formacji w każdego typu wspólnotach i grupach. Obok celów partykularnych, jakie sobie one stawiają, nie można nigdy zapomnieć o tym, że winny służyć pogłębianiu i kształtowaniu wiary z odniesieniem do sakramentów a w szczególności do chrztu.

3. Wreszcie trzeci element to działalność praktyczna: charytatywna, niesienie wszelkiego rodzaju pomocy potrzebującym i całej wspólnocie parafialnej, współdziałanie przy organizacji życia parafialnego itp.

Tym, co spina i wiąże wszystkie rodzaje działalności i wszystkie podmioty działające, to świadomości jedności kościelnej i troska o nią – dążenie do niej.

Dziękuję wszystkim Parafianom na czele z Księdzem Proboszczem i wszystkimi Prezbiterami. W szczególności dziękuję Osobom, z którymi było mi dane chwilę porozmawiać.

Życzę Wszystkim Bożego Błogosławieństwa

Bp ZbK


css.php