W trzecim spotkaniu z Rodzicami Dzieci przygotowujących się do I Komunii św. poruszyłem zagadnienia wspólnotowego charakteru tego Sakramentu. Przede wszystkim chodzi o to, jak Sakrament Eucharystii jest przeżywany i przyjmowany we wspólnocie i jak służy budowaniu wspólnoty. Spożywanie bowiem Ciała i Krwi Pańskiej z natury rzeczy prowadzi do budowania wspólnoty – Ciała Chrystusa. Są różne płaszczyzny i różne zakresy czy wymiary przżywania tej tajemnicy. Ostatecznie zaś będzie to uzdalnianie do bycia iżycia w komunii czyli we wspólnocie jako rodzina, jako wspólnota parafialna i wszelkiego rodzaju gromadzenie się i współdziałanie chrześcijan karmiących się Eucharystią. Eucharystia to bowiem ten Chleb, w którym Jezus wydaje się za nas. Daje swoje Ciało i swoją Krew, byśmy mogli żyć w jedności i komunii.

Jeśli ktoś z uczestników wczorajszej katechezy czy poprzednich zechce się podzielić, to bardzo zapraszam. Czytaj więcej…


css.php