Rozpoczynamy rozmowy na temat II Synodu Diecezjalnego. Jesteśmy w fazie przygotowania. Odbyły się już dwa spotkania ogólne przedstawicieli dekanatów i różnych środowisk oraz instytucji Diecezji. Została wyłoniona Komisja Przygotowawcza oraz Sekretariat.

Prace przygotowawcze zmierzają do opracowania dokumentu zwanego „lineamenta” czyli zarys problematyki synodalnej. Ten dokument wstępny zostanie podany do wiadomości publicznej (przed wakacjami tego roku), aby wszyscy mogli zgłaszać swoje propzycje zagadnień do rozważenia. Na podstawie otrzymanego materiału z terenu całej Diecezji  (wszyscy są zaproszeni do zgłaszania tematów, zagadnień, problemów itp. do późnej jesieni br.) zostanie opracowany przez Sekretariat kolejny dokument : tzw. „documentum laboris„, czyli przedstawienie zebranych argumentów, które będą stanowiły przedmiot prac synodalnych w zespołach, komisjach itp. Ten dokument będzie oficjalnym materiałem przedstawionym podczas otwarcia Synodu, które nastąpi – jak mam nadzieję – w maju 2012 r. Wtedy rozpocznie się już praca we wszystkich zespołach i komisjach na konkretnymi zagadnieniami.

Zachęcam do wymiany myśli i propozycji, które mogą ubogacić i ukonkretnić te nasze działania.

Bp ZbK

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=9550


css.php