Mój temat w KRP: „in vitro” (101102)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W dzisiejszej wieczornej audycji w KRP zajmiemy się dalej zagadnienem zapłodnienia pozaustrojowego. Jest to temat aktualny i wymagający właściwego światła. Przedstawiamy spojrzenie na tę problematykę  w świetle wiary i w świetle prawa naturalnego. Potrzebujemy właściwej informacji, żeby mieć jak najpełniejsze rozeznanie w tej materii i móc następnie kształtować adekwatne postawy.

Z problematyką niepłodności wiążą się wszystkie zagadnienia jej leczenia  (naprotechnologia) i zaradzania bezdzietności przez adopcję dzieci faktycznie pozbawionych rodziców.

Będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Zapraszam do włączenia się w tę wymianę myśli.

Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.
Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Posłuchaj audycji:  http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=7165


css.php