Poznańskie Forum Duszpasterskie (101002)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Na zaproszenenie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, wziąłem udział w Poznańskim Forum Duszpasterskim pod hasłem „W Komunii z Bogiem„, które odbyło się 2 października 2010 roku w auli Politechniki Poznańskiej organizowane i prowadzone przez Akcję Katolicką.

Tematyka dotyczyła programu duszpasterskiego na nowy rok duszpasterski, tj. od I Niedzieli Adwentu tego roku kalendarzowego. 

Arcybiskup S. Gądecki mówił o Słowie Bożym w budowaniu i przeżywaniu wspólnoty kościelnej i komunii z Bogiem. Ja wygłosiłem referat na temat: Dawanie świadectwa wiary w Boga w ruchach i stowarzyszeniach.  Inne referaty poruszały dziedziny duchowości i pracy Akcji Katolickiej,  roli przeżywania wspólnoty małżeńskiej na drodze do wspólnoty z Bogiem, wychowania chrześcijańskiego w rodzinie, szkole i kościele. 

Całość spotkania była interesująca.

Poza oficjalnymi wystąpieniami i punktami programu ważne i intersujące były także te prywatne, przypadkowe i podobne spotkania – niektóre po latach.

Otwieram ten wpis, aby umożliwić dalszy kontakt z Osobami spotkanymi i zainteresowanymi poruszonymi zagadnieniami.

Z  pozdrowieniem

Bp ZbK

Zobacz także:

http://podlasie24.pl//wiadomosci/z-kraju/poznanskie-forum-duszpasterskie-z-udzialem-biskupa-siedleckiego-4a49.html

Tam dźwiękowa wersja wystąpienia


css.php