Dziś 5. Niedziela Wielkiego Postu. W katedrze legnickiej miało miejsce III skrutynium Katechumenów. Tych pięcioro katechumenów przeżywało w poprzednie Niedziele pierwsze dwa skrutynia a w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu zostali przedstawieni jako wybrani do ubiegania się o sakramenty inicjacji po prawie dwuletnim przygotowaniu.

Trzecie skrutynium koncentruje się na kształtowaniu świadomości człowieka, a w tym przypadku konkretnie katechumena, z Jezusem jako tym, kto ma władzę nad śmiercią i życiem. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest tym, kto wprowadza człowieka w realizm śmierci, której każdy podlega. Czyni to w tym celu, aby człowiek wiedział i to coraz to głębiej przyjmował w swoim życiu, że śmierć i grób są tylko etapem prawdziwego i całościowego życia.

Świadomość tej prawdy pomaga człowiekowi wierzącemu właściwie przezywać wszystkie porażki i kryzysy życiowe, aby wychodzić na zewnątrz z zamknięcia się w sobie.

Przesłanie proroka Ezechiela przedstawia Boży plan:

Oto otwieram wasze groby
i wydobywam was z grobów, ludu mój,
i wiodę was do kraju Izraela,
i poznacie, że Ja jestem Pan.

Prawdziwe życie, które realizuje się w oparciu o wiarę, czyli związek egzystencjalny z Jezusem. Staje się to nawet, a właściwe przede wszystkim w okolicznościach śmierci i wszystkiego, co śmierć oznacza i czego jest przejawem.

W modlitwie podczas III skrutynium Kościół modli się o dar przezwyciężenie lęku przed śmiercią – tego gorzkiego losu śmierci, który dominuje i determinuje życie ludzi. Nowe życie, życie pochodzące od Jezusa, który jest życiem i zmartwychwstaniem, nie rodzi się i nie pochodzi samo z siebie, lecz jest owocem zjednoczenia z Chrystusem, który jest Zmartwych­wstaniem. Takie wyznanie, takie przedstawienie się Jezusa słyszymy z Jego ust w Ewangelii:

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. 

Modlimy się za katechumenów. Modlimy się też za nas już ochrzczonych, abyśmy pamiętali o źródle i mocy naszego chrześcijańskiego życia.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

3 komentarze

 1. Dziękujemy za powrót o Bogu „rozmówek”

  #1 Ka
 2. Nie uciekniemy przed śmiercią, ale ja zastanawiam się w kim tak naprawdę jest większy lęk?
  Czy w odchodzącym z tego świata, czy też może w tych, którzy pozostawieni zostają tu już bez nas, sami.

  #2 Ka
 3. Dziękuję Panu Bogu za Jego obecność, przychodzenie do mnie, wyciąganie ręki która mnie wyprowadza na prostą, prostuje moje ścieżki.
  Dziękuję Księdzu Biskupowi za wpis, bo przypomina o moim codziennym „katechumenacie”: moim traditio w rodzinie, w pracy ,wśród znajomych.
  Dziękuję Księdzu Waldkowi za przypominanie w modlitwie wiernych o katechumenach i ich wsparciu przez modlitwę do Wiekuistego.
  Czytałem dziś budujące słowa Krzysztofa Krawczyka, który trafił do szpitala z racji covidu:”Jestem gotowy śpiewać w Polskiej Sekcji Muzycznej w Niebie” lekko parafrazując.
  Proszę o modlitwę za Piotra Semkę , walczącego z covid w szpitalu. Ten człowiek jako jeden z nielicznych świadczy swoją pracą dziennikarską , że debata publiczna może mieć sens i wartość dla słuchających.

  #3 grzegorz

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php