Środa Popielcowa (180214)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Wchodzimy w nowy okres liturgiczny w Kościele. Wspomnienie 40 lat wędrówki Izraela na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Wspomnienie 40 dni postu Jezusa i kuszenia Go przez diabła. Wtedy to dokonało się swoiste zwycięstwo Jezusa nad diabłem. Jezus nie poszedł na żaden kompromis z diabłem.

Okres Wielkiego Postu dla nas wierzących to przede wszystkim czas stawiania sobie przed oczy i świadomego przeżywania dwóch aspektów naszego chrześcijańskiego życia:

 • Post i umartwienie, czyli aspekt ascetyczny:
 • Przygotowanie do Paschy, czyli do obchodu Wielkiej nocy, centralnego święta w chrześcijaństwie .

Post

Na sposób i sens przeżywania postu wskazuje modlitwa dnia:

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty,
* aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem.

W tej prośbie wyrażamy pragnienie, aby Bóg nas wspomagał w takim przeżywaniu wyrzeczeń, aby one były narzędziem i umocnieniem walce (w zmaganiu się) ze złym duchem. Ważne jest tutaj rozumienie tego, czym jest wspomniany tutaj zły duch przeciwko któremu mają walczyć chrześcijanie przez umartwienia. Tekst łaciński mówi o „spiritales nequitias”. Wskazuje więc na szersze rozumienie, niż tylko jakoś jednostkowo, czy „osobowo” pojętego szatana (diabła).

Nequitia – to co jest niegodziwe, bezwartościowe, nikczemne. W to wchodzi zarówno wszystko to co jest może objawiać się jakby w dwóch kierunkach:–

 • może być jakimś ekscesem a więc rozrzutność i rozwiązłość, wszelkie nieumiarkowanie w działaniu człowieka, gdzie człowiek łatwo stawia siebie jako pana sytuacji i jakby nieograniczonego sposobu swego działania. Żyje tak, jakby wszystko było mu wolno itd.
 • może to też być jak zaniedbaniem, lenistwem, apatią. Rezygnacją z tego, do czego człowiek został stworzony i powołany i zatracanie sensu życia. Jakaś forma desperacji i braku wszelkiej nadziei z powodu utraty relacji do Boga, który jest źródłem życia.

Czy to walka z diabłem?

To są dwie skrajności. Okres Wielkiego Postu jest czasem, by niejako regulować nasze życie i nie wpadać w żaden typ skrajności, lecz żyć w pokoju i jedności z Bogiem i bliźnimi zgodnie z wolą Pana Boga. W tym całym zmaganiu, jakim jest Wielki Post nie chodzi więc tyle o jakąś bezpośrednią walkę „ze złym duchem” pojętym osobowo, czyli szatanem, lecz o zmaganie się z sobą samy, by nie wpadać w żadną z tych skrajności, do czego właśnie kusi diabeł. Z diabłem nie damy rady walczyć. Każda walka z diabłem rozpoczęta przez nas na własną ręką, jest dla nas początkiem przegranej. Post, wstrzemięźliwość, umiarkowanie itp. reguluje nasz stosunek do życia i pomaga mieć właściwy dystans do zakusów szatana

Post pozwala nam niejako regulować pojmowanie siebie, by mieć lepsze rozeznanie

 • co do prawdy o sobie – potrzeba uniżenia (kenoza)
 • co do prawdy o relacji do Boga – uznanie jedynego Pana, który działa na rzecz dobra każdego człowieka, chociaż nie zawsze człowiek odkrywa to działanie Boga jako dobro.
 • co do roli bliźniego w życiu każdego z nas – każdy z moich bliskich jest mi dany przez Boga, aby coś z nim przeżywał

W tym pomagają tradycyjne praktyki i nabożeństwa Wielkiego Postu.

W tym wszystkim pomaga nam też świadome przygotowywanie się do obchodów Świąt Paschalnych przez słuchanie katechez i towarzyszenie katechumenom. To jest właściwie priorytetowy, centralny aspekt przygotowania do Paschy. Dokonuje się w nas głębsze poznanie znaczenia tego wydarzenia, jakimi były Wyjście i Przejście przez Morze Czerwone oraz wejście w Przymierze i wejście do Ziemi Obiecanej

Przygotowanie do Paschy – katechumenat

Może być pomocą świadome i żywe przeżywanie tego wprowadzenia do Paschy razem z katechumenami, którzy przygotowują się do przyjęcia Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Aktualnie w naszej Diecezji przygotowujemy dziewięcioro.

Na początku Adwentu odbyło się przyjęcie ich do katechumenatu

W najbliższą niedzielę, czyli I Niedzielę Wielkiego Postu – odbędzie się obrzęd wybrania i wpisania imion do Księgi

W trzy kolejne niedziele Wielkiego Postu (III, IV i V) będą miały miejsce celebracja skrutyniów i egzorcyzmów. Zapraszam do udziału w tych liturgiach – o godzinie 10:00 w katedrze. Pół godziny wcześniej będzie dla wszystkich uczestników liturgii katecheza. Zapraszam wszystkich, w szczególności Parafian, aby w te niedziele przyszli do katedry pół godziny wcześniej, tpo znaczy na godz. 9:30.

Katecheza nie jest skierowana tylko dla samych zainteresowanych katechumenów, ale także dla wspólnoty, która ich przyjmuje, czyli konkretnie dla wspólnoty parafialnej. Bardzo gorąco zapraszam do udziału w tych obrzędach i w katechezach przygotowujących.

Wielki Post – przeżywanie Wyjścia w kierunku Ziemi Obiecanej

Wychodzenie ze swoich schematów i przyjmowanie prawdy, że jesteśmy ludem odkupionym przeżywającym Tajemnicę zbawienia, aby świadczyć o niej w świecie; tam gdzie jest brak światła, gdzie jest zagubienie, gdzie nie ma pokoju, gdzie są rozbite małżeństwa i cierpiące rodziny, gdzie jest przemoc i niesprawiedliwość

Okres Wielkiego Postu to zaproszenie i szansa. Chciejmy z tego skorzystać i przyjęć logikę wychodzenia, przekraczania swoich limitów, ograniczeń i pójścia za Jezusem, który nam przewodzi.

Bp ZbK

Podziel się z innymi

Rss Komentarze

18 komentarzy

 1. Hymn
  „Oto teraz czas właściwy,
  Dany nam przez dobroć Boga,
  Aby poprzez umartwienie
  Świat uleczyć ze słabości.

  Już się zbliża dzień zbawienia,
  Chrystusowym blaskiem świeci,
  A skażone grzechem serca
  Post nakłania do przemiany.

  Boże, niechaj wyrzeczenia
  Wzmocnią ducha oraz ciało,
  Byśmy mogli pragnąć szczerze
  Przyjścia dnia wieczystej Paschy

  Miłosierny Boże w Trójcy,
  Niech Cię wielbi wszechświat cały,
  My zaś odrodzeni łaską
  Nowym hymnem Cię sławimy . Amen „

  #1 niezapominajka
 2. Obawiam się, że nie potrafię pościć. Po wczorajszym /umiarkowanym / poście byłam wieczorem nie do zniesienia.
  Czy to byla ingerencja złego?
  A może w moim przypadku wystarczy moodlitwa i jałmużna?

  #2 Klara
 3. Szczęść Boże Ojcze Biskupie …
  Wszystkich pozdrawiam serdecznie.
  Cieszę się … i dziękuję ( ……. ) że, Tu jestem …
  Jak wielki jest Pan w Swoim Zamyśle … gdy, stawia Zadania.
  Sam człowiek nie wiele może i często popada w apatię, bezsens działania, które planuje podjąć , a od którego odstępuje… nie wypełnia a … obietnicy.
  A, Pan Bóg, trwa w Swoim Przymierzu i czeka, abym uwierzyła …
  I … ja, wierzę, ale wtedy, gdy widzę … Syna Bożego na Krzyżu, który cierpi i umiera …
  Jestem … jak setnik, ale kim stanę się, ile mogę więcej ? …
  Chcę, wiele ….
  A, co ofiaruję Jezusowi Zbawicielowi mojemu ? …
  Czy, potrafię … pomyślałam … … czy, potrafię, coś dać z siebie ? …
  Boję się, o owoc mojego postanowienia w obecnym czasie. Owoc, nie w postaci samego poświecenia z siebie … umartwienia przez wyrzeczenie, choćby ono wydawało się małe w oczach Drugiego, to dla mnie będzie trudne do wypełnienia. Tyle już nie raz było we mnie entuzjazmu, a łamie mnie „byle” wyrzeczenie rzeczy, doznania będącego gestem solidarności.
  Czym, we mnie jest Pascha … ? … jest to, post od myśli i za-pragnień, bo trwam w Passze z Panem Jezusem i to uświadomiły mi słowa Ojca Biskupa.
  Jakbym, przejrzała … chcieć, tylko tyle, ile mogę otrzymać … (zupełnie nie wiem po jakiej nitce dochodzi do udziału w tych e-Rozmowach z ojcem Biskupem … bo mam awarię całego systemu i nikt nie chce mi pomóc … )
  Dusza, rozważna się stała. Nie wyrywa się, bo wie jaki we mnie człowiek ochoczy Duchem i ciałem … a, cały jednak, słaby.
  Pomodlę się … i poproszę, kto może, o wsparcie w Tej Wspólnocie o dobre przeżycie Paschy Pana Jezusa.
  O, siłę w Drodze za Jezusem na Golgotę i wierność jak Maryja Boża Matka, choć w Jej cierpieniu nie jestem godna uczestniczyć bez umocowania Bożą Łaską.
  O, trwanie i przemianę człowieka na wzór Dyzmasa/łotra … on, został nazwany Dobrym.
  O, ochronę przed siłami ducha przewrotności … omamienia … niedowidzenia Prawdy poza sobą.
  O, pokorę.
  O, jasność i pokój serca.
  O … Wiarę.
  Ledwie przeczytałam do końca Ojca Biskupa Nauczania/Słowa Dobrej Nowiny, a pierwsze znaki tchnienia w duszę oczekiwania … już, odezwały się.
  Dziękuję z serca w ten czwartek.
  # 1 niezapominajka … z hymnu, który napisałaś myśl którą zapamiętam, to: „Post nakłania do przemiany”
  Pozdrawiam Wszystkich. Danuta.

  #3 miłosierna samarytanka
 4. Ad #2 Klara
  Klaro!
  Dobrze.
  Jednym z efektów postu jest poznanie prawdy o sobie. Dobrze więc, kiedy widzisz i uznajesz, że jesteś nie do zniesienia. Jednocześnie jednak ktoś Ciebie znosi, czasem musi, czasem chce, czasem wprost nie ma innego wyjścia.
  To ułatwia nam wchodzenie w relacje oparte na prawdzie i wydobywające z nas prawdę – tę trudną, tę naprawdę naszą, którą często i chętnie chcielibyśmy ukryć albo inaczej przedstawić i korzystnie sprzedać.
  Właściwe podejście do postu jest możliwe, jeśli odniesiemy się do Pana Boga, do Jezusa Chrystusa i chcemy to świadomie przeżywać jako czas próby.
  A to prawda, że zły wykorzystuje każdą sytuację, szczególnie każdy moment próby. Jednak próby są nam potrzebne.
  Nie rezygnuj!
  Pozdrawiam
  Bp ZbK

  #4 bp Zbigniew Kiernikowski
 5. #4
  Dziękuję z serca Ks. Biskupie, za zachętę do wytrwałości i nadzieję na drodze do zbawienia.
  Pozdrawiam

  #5 Klara
 6. Ad #3 miłosierna samarytanka
  Danuto!
  Na Twoje pytanie: „Czy we mnie jest Pascha?” nie tyle odpowiadam, lecz raczej podpowiadam. Odpowiedź znajdziesz sama.
  Jeśli doświadczam ucisku i wołam, to są zaczątki Paschy.
  Może nie potrafię zdefiniować i określić wprost tego wołania i może nie widzę jeszcze żadnego „Mojżesza”, to jednak Kościół i cała historia zbawienia obwieszcza, że jest ktoś „Kto dosyć napatrzył się na cierpienia i ucisk swego ludu! (Wj 3,7nn).
  Jaka jest miara i jaki jest czas, jaki jest kairos – tego my nie wiemy.
  Pozdrawiam
  Bp ZbK

  #6 bp Zbigniew Kiernikowski
 7. Również w naszej parafii wraz z grupką 4 kandydatów do Sakramentu Bierzmowania doszliśmy po prawie rocznym przygotowaniu do etapu katechez dotyczących Paschy.
  Zbiega się to z tym drugim aspektem Wielkiego Postu o którym pisze Ks. Biskup a więc wchodzenia w świadome przeżywanie liturgii Wielkiej nocy a co za tym idzie również każdej liturgii Eucharystii.
  Jest to wprawdzie katechumenat pochrzcielny, ale bardzo potrzebny, gdyż kandydaci mają okazję w sposób już bardziej świadomy konfrontować swoje konkretne problemy i postawy życiowe z obwieszczeniem Dobrej Nowiny jako światła na ich życie.

  #7 grzegorz
 8. Drogi nam Księże Biskupie !
  Dzień imienin przypomina nam Chrzest Święty na którym nadano Tobie Imię.
  Życzymy Ci Księże Biskupie, by Twoja Droga Życia doprowadziła Ciebie do Świętych Obcowania ale…
  puki co , życzymy Byś Był z nami długie lata i oświecany Duchem Świętym wprowadzał nas w Boży Świat tu na Ziemi poprzez pochylanie się nad Słowem Bożym i dzieleniem się cennymi rozważaniami.
  Dobrego zdrowia i Życia Wiecznego smakowanego już tu, na tej Ziemi…
  Również mój mąż, dołącza się do tych życzeń cały swoim sercem
  Niech kochający Bóg, Księdza Biskupa strzeże i prowadzi…

  #8 niezapominajka
 9. Klaro, czy podjęłaś post od pewnych pokarmów, nałogów, uzależnień ?
  Ja jestem uzależniona od słodyczy i od ilościowego pokarmu – podejmę tę trudną dla siebie próbę rezygnacji i ograniczenia.
  Nie wiem czy wytrwam, ale towarzyszą temu intencje a zatem jest o co się zmagać…

  #9 niezapominajka
 10. Szczęść Boże Czcigodny Ojcze Biskupie.
  Dziękuję za Słowo, które naprowadza mnie na myśl, że Pan Bóg, zawsze doskonale wybiera miejsce i czas objawienia Swojej Chwały.
  Jeśli Bóg, jest w sercu, to Zbawienie będzie zwycięstwem.
  Ja, mam wiele wątków, których nie jestem w stanie „TU” opisać.
  Czytając Pismo Święte, odnajduję siebie.
  Czytam, a jakby po nitce snuło się, moje życie? … rozdział, za rozdziałem Słowo Prawdy ukazuje niedoskonałości ciała/choroby i dla Duszy pokusy/słabości.
  Jednak, w tym jest … Plan … jakiś czas, trwa pustynia … ale, wyjście z niewoli i opuszczenie pustyni, nastąpić musi, to trwa … w jakimś sensie czterdzieści lat.
  Na końcu, tej drogi, mam … widok, na Krzyż.
  Nasz Pan … Jezus/Boży Syn … Mesjasz … Bóg i Król … daje Zbawienie … jeśli, przystanę i popatrzę z ufnością na, Jezusa Wywyższonego na Krzyżu.
  Jestem, pod Krzyżem, i słyszę … Jego, Głos … „Ojcze nie policz im tego …” – to, Jezus przebacza.
  „Ojcze w ręce Twoje oddaję Ducha Swego”.
  Ofiara, spełniona. Życie Syna Bożego …da, mi i wielkiej rzeszy Dusz, Życie Wieczne.
  „ Cóż, stoi na przeszkodzie”
  „Jeśli … wierzysz”.
  „Wierzę, że Jezus Chrystus, jest synem Bożym”
  Chrzest, wprowadza Duszę w człowieka, to, w tym momencie stałam się, Bożym Dzieckiem / żyję we Wspólnocie Bożego Ludu.
  Bogu Jedynemu, dziękując składam, ofiarę dziękczynną za, Krzyż … za, puste Tabernakulum .
  Za, poranek w którym Bóg, wskrzesił Jezusa/za Grób, pusty.
  Za, czas drogi do Emaus.
  Za, wszystko … bo, Samego Siebie pozostawił, aby umocnić nasze Pragnienie Nieba.
  Za, Ducha Pocieszyciela.
  Za, Nadzieję.
  Za, Miłość Miłosierną.
  Za, czas nawróceń.
  Za, TO … Miejsce przy Sobie.
  Za, Paschę.
  Przepraszam … myślę wciąż o grzechu, jego odpuszczeniu na ziemi i karze czyśćcowej,
  Jak, mocno doskonały, powinien być Duszy żal…za, zdradę Miłości Boga/Ojca/Dawcy Jej Życia, aby zadośćuczynić cierpieniu, znieważeniu i Męczeńskiej Śmierci Pana, Jusa Chrystusa.
  On … wie, jak to jest, gdy umiera się mając zaledwie, trzydzieści trzy lata.
  Pozdrawiam z serca dziękuję.
  Z Panem Bogiem.
  Pozdrawiam Danuta

  #10 miłosierna samarytanka
 11. Szczęść Boże Ojce Biskupie
  W tym dniu jedynym takim w roku, dziękujemy, Panu Bogu, za podarowanie naszej Diecezji Osoby Eminencji Ojca Biskupa.
  Księdzu Biskupowi, życzę wiele siły i zdrowia w pełnieniu Tej, wielce zaszczytnej i chwalebnej posługi ewangelizacji wszystkich skupionych przy Kościele.
  Dziękuję, za naukę za Eucharystię, za Słowo i e-Rozmowy o Dobrej Nowinie, której jest wielka potrzeba za wyrozumiałość i gościnność.
  Oby, Pan Bóg, obdarzył Eminencję Nieustającą Łaską Miłości od bliźniego, w serce wlał pokój serca
  Niech Matka Boża Pani Łaskawa Krzeszowska, Ojca Swoją troskliwą opieką otoczy na wszystkie dni.
  Z Panem Bogiem.

  #11 miłosierna samarytanka
 12. #9
  Tak, podjęłam post podobny do Twojego oraz rezygnacje z pewnych rozrywek, które lubię. Nie wiem, co sie dzieje, ale jestem rozstrzęsiona i przewrażliwiona na swoim punkcie. Psuje relacje z innymi. Modlę się nieustannie a zło szaleje.

  Oby wytrwać, bo do tego zacheca Ks Biiskup

  #12 Klara
 13. #8,11
  Ksiądz Biskup obchodzi Imieniny równo za miesiąc

  #13 Ka
 14. Ad #13 Ka
  Od kiedy pamiętam, obchodzę imieniny właśnie 17. lutego. Jest to data imienin mniej znana, ale w kalendarzu jest. Podobnie też jest 1. kwietnia.
  To wszystko gwoli wyjaśnienia.
  Pozdrawiam
  Bp ZbK

  #14 bp Zbigniew Kiernikowski
 15. Z okazji imienin życzę Księdzu Biskupowi wiele radości, zdrowia,
  niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze.
  Niech Najświętsza Panna otacza Cię Matczyną miłością
  i opieką, szczególnie w trudnych chwilach
  i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne Łaski.
  Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Cię
  uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia.

  #15 Babcia ze Wsi
 16. #14
  Ja złożyłam życzenia.
  Za błąd przeprosiłam.
  Ale ..nie ma ich.
  W sercu są.

  #16 Ka
 17. Ad #16 Ka
  Bardzo dziękuję!
  I za te w sercu i za te napisane!
  Pozdrawiam
  Bp ZbK

  #17 bp Zbigniew Kiernikowski
 18. Ad #### Varia – Wszyscy!
  Dziękuję też Wszystkim Blogowiczom za życzenia – te złożone wprost i te domyślne. Dziękuję za modlitwę i ogólną życzliwość oraz udział w tym naszym sieciowym komunikowaniu się wokół sprawy Ewangelii i tego wszystkiego, co zeń wynika i rośnie.
  Dziękuję” Zachęcam do dalszego spotykania się i pozdrawiam
  Bp ZbK

  #18 bp Zbigniew Kiernikowski

Sorry, the comment form is closed at this time.


css.php