Płodna wiara Maryi (4 Ndz Adw C – 211219)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Słyszymy Ewangelię o Nawiedzeniu św. Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, przez Maryję, Matkę Jezusa – Mesjasza i Zbawiciela. Zdarzyły się wówczas wielkie rzeczy – znaki:

Poruszyło się poruszyło się dzieciątko w jej łonie Elżbiety,
a Duch Święty napełnił ją
i natchnął, by wygłosiła błogosławieństwo.

Jest splot wydarzeń, interwencji Boga w życie człowieka i słów, czyli wyznania ze strony człowieka. To wszystko po to, aby się okazały wielkie sprawy Boże.

Najpierw Elżbieta wypowiedziała wielkie słowa:

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Następnie, na koniec całego wydarzenia, Maryja wypowie słowa Magnificat, które później staną się wyznaniem i modlitwą Kościoła.

Wiara Maryi, która jako Matka poczętego w Niej z Ducha Świętego życia pospieszyła do Elżbiety, wzbudza także w Elżbiecie doświadczenie wypełnienia obietnicy. Oto poruszyło się dzieciątko w jej łonie i też została napełniona Duchem Świętym.

Jest to dar również dla nas. Spotykając Maryję z Jej wiarą, możemy zostać pobudzeni, by wyznawać z wiarą to, co dzieje się z mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Może w nas, podobnie jak w Elżbiecie, coś się poruszyć. To dotyczy przede wszystkim naszej wiary i owoców tej wiary. Dotyczy to także tego wszystkiego, co w nas jest już życiem z wiary, ale czasem trochę przytłumione i jakby na drugim planie. To dzięki rozpamiętywaniu wiary Maryi może w nas bardziej uaktualniać się nasza wiara i jej owoce. Może w nas zostać uaktualniony chrzest – jako moc i działanie Boga.

Także każdy z nas wierzących – jeśli na wzór Maryi jest gotów pospieszyć z pozdrowieniem do drugiego człowieka, szczególnie tego, kto znajduje się w potrzebie – może być tym, kto wzbudza czy porusza w drugim człowieku wiarę i służy jej owocowaniu.

Spotkanie Maryi i Elżbiety uczy nas wiary w możliwość spełnienia tego, co przekracza tylko ludzkie siły, gdy człowiek jest gotów służyć i błogosławić na miarę wiary i mocą wiary w otrzymaną od Boga obietnicę.

Bp ZbK


css.php