I skrutynium Katechumenów (180304)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Dziś, w II Niedzielę Wielkiego Postu katedrze legnickiej miało miejsce I skrutynium dla dziewięciorga dorosłych Katechumenów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej podczas najbliższej Uroczystości Paschalnej (Wielkiej Nocy). W związku z tym było proklamowane Słowo z cyklu A, a więc z Ewangelią o Samarytance.

W modlitwie nad wybranymi wprowadzającej w skrutynium prosiliśmy Boga o to, aby oni – jak Samarytanka – zbadali swoje życie wobec Chrystusa i uznali się za grzeszników, do których przez te obrzędy zwraca się Bóg, by prowadzić ich do pełni życia.

W egzorcyzmie zaś prosiliśmy Boga, aby jako wybrani mogli zaczerpnąć wody żywej i być wolnymi od składania ufności w sobie samym oraz by zostali wyzwoleni od ducha obłudy i by przez oczyszczenie weszli na drogę zbawienia.

Liturgia Słowa koncentrowała nasze myślenie wokół szukania odpowiedzi na pytanie postawione przez Izraelitów, gdy spierali się z Bogiem mówiąc: Czy rzeczywiście Pan jest pośród nas, czy też nie?  (Wj 17,7).

W czasie tego skrutynium kandydatom do chrztu zostaje ukazane prorockie słowo – Jezus Chrystus, który jako syn Boży jest jedynym źródłem życia. To On nadaje sens życiu. To On – Jezus-Prorok objawia relację do Boga jako Ojca, któremu chrześcijanie oddają kult w duchu i prawdzie.

Katechumenat prowadzi do poznania prawdy i zdobywania doświadczenia, że pośród tego naszego życia jest Bóg i to ten Jeden Jedyny, który wystarczy dla prowadzenia życia w pokoju i szczęściu – mimo trudności i przeciwności. Także w obliczu śmierci. Człowiek – katechumen, który poznaje tę prawdę jest gotów dać się prowadzić w posłuszeństwie do wiary w Jednego Boga, który daje życie w każdych okolicznościach i jest to życie wieczne. Kto zostaje wprowadzony w taką wiarę zostaje wyzwolony z bałwochwalstwa, tzn. z zależności od wielu innych bogów”, czyli idoli, które zazwyczaj nadają rytm życia światu trzymając człowieka w zniewoleniach i zależnościach. Chrześcijaństwo to poznanie Tego, który daje wodę życia, który otwiera sens życia przeprowadzając człowieka prze doświadczenie śmierci.

To było doświadczeniem Samarytanki i to staje się doświadczeniem Katechumenów i wszystkich nas jako chrześcijan.

Pozdrawiam wszystkich Katechumenów oraz Poręczycieli i Chrzestnych wraz z Duszpasterzami

Bp ZbK


css.php