Pan wiary dochowuje (23 Ndz B 150906)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W 23 Niedziel roku B po pierwszym czytaniu wyjętym z proroctwa Izajasza śpiewamy fragment Psalmu 146. Czytanie wzywa wygnańców, którzy znaleźli się w Babilonie do odwagi i mocy ducha. Prorok zapowiada interwencję Pana Boga. Wypowiada obietnicę nadchodzącej zmiany. Odpłaty i pomsty Boga wobec ciemiężycieli. Dla wygnańców zaś zarysowuje perspektywę nowego życia. Będzie to przejrzenie, otwarcie oczu, otwarcie uszu. Będzie to nowa siła życia na podobieństwa skaczącego jelenia i wytryskającej wody.

Odpowiedzią na to czytanie w dzisiejszej liturgii jest właśnie fragment Psalmu 146. Wychwala on wierność Boga. W refrenie śpiewamy:

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego !

 

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

 

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

 

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża,
Pan króluje na wieki, Bóg twój,
Syjonie, przez pokolenia (Ps 146,6c-10).

 

Słowa tego Psalmu odniesione do wielu sytuacji, z jakimi mamy na co dzień do czynienia, mogą powodować w niejednym z nas mniejszy czy większy zamęt a może nawet niedowierzanie czy bunt. Stawiają nas wobec pytania o prawdziwość tych słów Psalmisty dzisiaj.

 

1.    Co staje nam dzisiaj na pierwszym planie

 

Gdy posłuchamy wiadomości o tym, co dzieje się na świecie i gdy słyszymy o wojnach i ludziach, którzy opuszczają swoje kraje, mieszkania i miejsca pracy, z powodu wojny i przemocy, trudno jest wypowiadać słowa Psalmu. Wiele nieprawości dzieje się także bezpośrednio wokół nas. Dzieje się to w naszej polityce tej oficjalnej i nierzadko w tej zwykłej podwórkowej i rodzinnej. Słyszymy o korupcjach, przekrętach, ustawieniach, podchodach itp. Nasz świat, który wydawał się, czy jeszcze się wydaje ustabilizowany, jawi się coraz to częściej zagrożony. Co będzie z falami imigrantów? Co będzie z naszym „cywilizowanym” światem? Czytaj więcej…


css.php