W sobotę 15 marca i w niedzielę 16 marca 2014 r. prowadziłem rekolekcje do grupy uczestników wydarzeń w Miętnem, jakie miały miejsce przed 30 laty. Treścią konferencji była próba spojrzenia w świetlę orędzia biblijnego na krzyż.

Jako motto służyło powiedzenie: Świat się zmienia, a krzyż zawsze ten sam stoi.

Ikoną, który towarzyszyła nam jako obraz i motyw była rzeźba, która została postawiona na placu przed kolegiatą w Garwolinie, która przedstawia ręce trzymające krzyż albo/i ręce trzymające się krzyża.

Konferencje były skoncentrowane na trzech bardziej szczegółowych tematach:

  1. Skąd w ogóle wziął się krzyż i skąd biorą się nasze krzyże.
  2. Jak krzyż stał się narzędziem zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
  3. Jakie ma miejsce i jaka jest rola krzyża w naszym życiu.

Te rozważania pomogły nam spojrzeć głębiej na wydarzenia sprzed trzydziestu laty. Mam też nadzieję, że pomogły docenić tamte wydarzenia i ludzi, którzy wówczas tak się zaangażowali. Życzeniem nas wszystkich było, by pomogły też właściwiej spoglądać na codzienne wydarzenia z naszego życia, w których na różne sposoby krzyż się przejawia oraz właściwie ustosunkowywać się do sprawy obecności krzyża w życiu publicznym.

Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich Uczestników tych rekolekcji

Bp ZbK


css.php