W ostatnich dwóch dniach wizytowałem dwie parafie w dekanacie Hańskim. Podczas katechezy w jednym i drugim przypadku, mówiąc o potrzebie kształtowania wiary, odniosłem się do ostatniego dokumentu Papieża Franciszka na temat Ewangelii i ewangelizacji. Podobnie też do poprzedniego czyli encykliki o wierze, wydanej w lipcu. Naturalnie nie omawiałem tych dokumentów, lecz mówiłem o roli wiary w naszym życiu. W szczególności o potrzebie adekwatnej formacji tej wiary z uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji człowieka w świecie i obecności Kościoła we współczesnym społeczeństwie.

Jest naglącą potrzebą wyjście z zachowawczej koncepcji Kościoła i przejście do misyjnego pojmowania całego życia chrześcijańskiego. U nas, w polskich warunkach i w warunkach naszej Diecezji jest to ważne zwłaszcza ze względu na przekaz wiary młodemu pokoleniu.

Oprócz spotkań z Parafianami obydwu Parafii miały miejsce także spotkania w tamtejszych szkołach. W jednym i drugim przypadku interesujące było spotkanie z uczniami, którzy mi zadawali pytania oraz którzy dawali odpowiedzi na moje pytania z historii zbawienia i podejmowali rozmowę na ten temat. Mile wspominam odpowiedzi i sposób reagowania przez Norberta, Marcina i Olę. Po spotkaniu z uczniami było interesujące spotkanie z Nauczycielami. Rozpoczęte tematy nie zostały wyczerpane. Jeśli jest taka wola możemy je kontynuować tutaj na blogu.

W obydwu miejscowościach spotkałem się także z Samorządem tamtejszych Gmin. Rozmawialiśmy o aktualnych sprawach. Pomagałem spojrzeć – przynajmniej na niektóre sprawy – w świetle Ewangelii, aby umocnić nadzieję oraz dodać otuchy i pocieszenia płynących z wiary. Wszystkie te spotkania i rozmowy były dla mnie dobrym doświadczeniem. Dziękuję więc bardzo za te spotkania.

Więcej informacji jest na internetowej stronie diecezjalnej. Tam też można znaleźć zapis foniczny.

Zapraszam do dalszej rozmowy.

Bp ZbK

 


css.php