Dziś w Zbuczynie łącznie z uroczystością patronalną Parafii pw. Św. Stanisława odbył się V Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im bł. Jana Pawła II. Akademia w miejscowej Szkole i liturgia w kościele parafialnym a po nich agapa dla wszystkich to były istotne momenty spotkania. Szkoły noszące imię bł. Jana Pawła II są znakomitym narzędziem, by wnosić na dzisiejsze forum edukacyjne myśl Jana Pawła II o raz szerzej patrząc treści Ewangelijne. Szczególną rolę w tym zadani i tej misji mają Dyrektorzy i Nauczyciele oraz Wychowawcy tych szkół.

Po pierwsze mają w swojej działalności uzasadnienie, jakim jest imię szkoły. Do tego dochodzi – jak winniśmy zakładać – ich osobista wiara, i to jest druga racja. Trzecia racje  to rysujące się szersze w takim przypadku możliwości współdziałania ze strukturami kościelnymi, w szczególności parafialnymi. Wreszcie czwarta, jak zapewne jest w przeważającej liczbie przypadków, konsens rodziców i społeczeństwa. Jesteśmy bowiem zazwyczaj w środowisku ludzi wierzących.

Naturalnie trzeba mieć na uwadze program szkolny, jaki jest przewidziany dla poszczególnych klas itp. Jednak z racji imienia, jakie nosi szkoła jest w pełni uprawnione proponowanie i rozwijanie treści edukacyjnych. Cieszę się bardzo z tego faktu i stanu rzeczy. Chętnie biorę udział w spotkaniach z Dyrektorami i Nauczycielami oraz – jak to czasem się też zdarza – z uczniami.

Zachęcam do zajmowania głosu w sprawach bezpośrednio związanych z edukacją i formacją oraz tych o znaczeniu szerszym ale niemniej ważnym dla całego procesu formacyjnego. Mam na myśli przede wszystkim kształtowanie mentalności w duchu chrześcijańskim, w duchu ewangelijnym.

Z pozdrowieniem dla wszystkich Społeczności Szkolnych im. Jana Pawła II!

Bp ZbK


css.php