Czwartek, 16 lutego, dziewiąty i ostatni dzień naszych rekolekcji. Przed południem w Wieczerniku proklamacja Słowa z Ustanowienia Eucharystii i Zesłania Ducha Świętego. Po czytaniach odbyła się katecheza, która przeprowadził don Pino, odpowiedzialny za ośrodek Domus Mamre – Jerozolimskie Centrum Drogi Neokatechumenalnej. Aplikację do sytuacji kapłańskiej naszego prezbiterium zrobiłem ja. Następnie, jak to praktykujemy przy wszystkich konwiwencjach z prezbiterami i biskupami, odnowiliśmy przyrzeczenia kapłańskie. Był to bardzo głęboki i wzruszający moment. W tym wszystkim zostały dotknięte istotne sprawy życia i posługi kapłańskiej oraz natury Kościoła, który poruszony mocą Ducha Świętego niesie Ewangelię przez pokolenia całemu światu.

Z tego miejsca w modlitwie poleciliśmy Panu Bogu sprawy naszego Prezbiterium i naszej Diecezji oraz naszych Parafii, a w szczególności wszystkich cierpiących i potrzebujących, wszystkich, którzy czekają na Ewangelię.

Pod koniec naszego spotkania w Wieczerniku ks. Prałat Ryszard Andruszczak, Prepozyt Kapituły w Garwolinie, poprosił o mianowanie kanonikami tejże Kapituły ks. Marka Paluszkiewicza i ks. Leszka Paszkiewicza. Uczyniłem zgodnie z prośbą. W przypadku ks. Leszka muszę wystąpić o zgodę do jego Biskupa.

Południe i popołudnie spędziliśmy w Domus Mamre. Miało miejsce najpierw omówienie całej sytuacji topograficznej miasta Jerozolimy. Stąd bowiem rozciąga się piękny widok na Jerozolimę. Czytaj więcej…


css.php