W niedzielę, 17 lipca, udaliśmy się na plac świątynny (Haram asz-Szarif). Dziś w rękach muzułmańskich. Z ograniczonym wstępem dla turystów i pielgrzymów. Kontroli dokonuje policja izraelska. Muzułmanie są bardzo wrażliwi, aby nie było żadnych elementów religijnych poza islamskimi. Przy oprowadzaniu i pokazywaniu np. plansz, jakie przewodnicy często zabierają ze sobą, aby uzmysłowić pielgrzymom sytuację sprzed VII wieku po Chrystusie, czyli od kiedy muzułmanie wraz z wkroczeniem do miasta kalifa Omara w roku 638 wzięli to miejsce w swoje posiadanie.

Miejsce świątynne – elementy historii

Miejsce to bowiem, było (i jest nadal) dla Izraelitów najświętszym miejscem. Z historią Izraela łączy się od czasów, kiedy Dawid nabył tzw. klepisko Jebuzytów dla zbudowania ołtarza i później umieszczenia arki przymierza i gdzie później jego syn Salomon buduje pierwszą świątynie (zob. 2Sm 24,18-25; 1Krl 5,5-8). Po zniszczeniu tej świątyni przez Nabuchodonozora (587 rok) została ona odbudowana przez Zorobabela (520 rok).

Świątynia została zbezczeszczona przez Antiocha IV (169) i odnowiona przez Machabeuszy (1 Mch 4,38-60). Tę świątynię rozbudował i upiększył Herod Wielki w ostatnich dziesiątkach lat przed Chrystusem. Do tego „budowania świątyni odnoszą się Żydzi, gdy mówią, że czterdzieści sześć latu budowano świątynię (J 2,20). T świątynia została zburzona ostatecznie przez Rzymian, kiedy zdobyli Jerozolimę w 70 roku po Chrystusie. Rzymianie postawili tutaj pogańskie posągi i to miejsce było uważana za zbezczeszczone. Chrześcijanie unikali tego miejsca jako znaku przekleństwa (zob. Mk 13,2).

Od czasów kalifa Omara aż do dnia dzisiejszego – wyjątkiem czasu krzyżowców, kiedy tutaj była chrześcijańska „Świątynia Pana” (XII w.) – jest w rękach muzułmanów.

Widok dzisiejszy placu

Dziś na placu świątynnym, który na wymiarach ok. 500 na 300 metrów, znajdują się dwa słynne meczety: Meczet Skały i meczet al-Aqsa. Czytaj więcej…


css.php