Dziś opuściliśmy piękną Galileę i gościnny Domus Galilaeae, by udać się do Jerozolimy. Wybraliśmy drogę wzdłuż Jordanu przez Bet Szeˈan Jerycho.  

Bet Szean

Jest to miejscowość, która leży w odległości około 40 km na południe od Tyberiady. W pewnym sensie stanowi odpowiednik zwiedzanego przez nas wczoraj Megiddo. Leży na przeciwległej, czyli wschodniej stronie doliny Jezreel. Historia tego miasta to też wielotysięczny okres zdobywania, burzenia i odbudowywania – stosownie do tego, kto je brał w posiadanie. Byli tutaj naturalnie Kananejczycy, ale także Egipcjanie. Przez długi okres czasu, jeszcze przed wejściem Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej właśnie stąd Egipcjanie sprawowali swą władzą nad ówczesną Palestyną. Po wejściu Izraelitów do Ziemi Obiecanje miasto to przypadło pokoleniu Manassesa, choć go nie zdobyli i nie wzięli w posiadanie. Dominowali tutaj stale Filistyni. Właśnie Filistyni po jednej z wygranych bitew z Izraelitami zawiesili na murach tego miasta ciała pokonanego króla Saula j jego syna Jonatana (zob. 1Sm 31,10). Był to także wielki cios dla Dawida, chociaż w tym czasie król Saul prześladował Dawida. Dawid nie cieszył się z przegranej Saula, lecz wprost przeciwnie go opłakiwał jako pomazańca Bożego (zob. 2Sm 1,17-27).

Dalsze dzieje tego miasta nie są zbyt interesujące dla chrześcijaństwa. W II wieku po Chr. zostało ono uczynione na wzór miast rzymskich i helleńskich. Niemniej jednak chrześcijanie tu byli i w pewnych okresach chrześcijańska wspólnota była dość żywotna. W VI wieku został ufundowany tutaj klasztor Najświętszej Marii Panny, w którym znajdujemy interesujące mozaiki z pewnymi wpływami helleńskimi jak np. kolista mozaika kalendarza (przedstawiająca 12 miesięcy) z umieszczonymi w środku personifikacjami Słońca i Księżyca.

Jerozolima

Spojrzenie na Jerozolimę od strony południowej, z tzw. Zgorszenia, gdzie znajduje się „Dom Abrahama”, pozwala dobrze objąć całe starożytne miasto. To tutaj znajduje się tzw. Casa Mamre. Teren i budynki patriarchatu syryjskiego danego w użytkowanie dla Centrum Drogi Neokatechumenalnej, gdzie przebywają klerycy ucząc się języków biblijnych i zagłębiając się w tajniki odczytywania i skrutacji Słowa Bożego.

Z tego wzgórza mogliśmy podziwiać rozłożenie najważniejszych świątyni i zabytków.

Czytaj więcej…


css.php