Dzisiaj w Krzesku mieliśmy Celebrację Słowa Bożego pod hasłem „Pan mnie zna i mnie szuka”. Zgromadzenie stanowiło kilkadziesiąt osób z „AA”, „DDA”  etc. Podczas liturgii zostało proklamowane następujące Słowo:

I. 1Sm 25,23-35;

        Ps 31,8-17;

II. Rz 8,8-17;

        Ps 139,1-10;

III. Łk 15,3-10.

Czytania wprowadziłem, by ułatwić odbiór z uwzględnieniem ówczesnych sytuacji i odniesienie do naszej aktualnej sytuacji życiowej. W homilii dokonałem aktualizacji proklamowanego Słowa.

W czasie Celebracji było miejsce na echo słowa i modlitwę oraz przekazanei znaku pokoju.

Po liturgii miało miejsce spotkanie, jak to jest zwyczajem w grupach „AA”.

Zostały wypowiedziane bardzo znamienne świadectwa. To, co dzieje się w tych, którzy przeżywają  swoje zdrowienie i w ich rodzinach, można odnieść do Ciała Chrystusa, które co prawda nosi na sobie ślady ran, ale są to już – przynajmniej po części – rany uzdrowione lub przynajmniej zdrowiejące.

Dziękuję Panu Boga z to dzisiejsze spotkanie; dziękuję za wszystkie Osoby, które korzystają; za tych, którzy wspomagają i organizują.

Moc Chrystusa zmartwychwstałego objawia się w tych wszystkich doświadczeniach i to jest nadzieją, którą niesiemy także dla innych. Szczególnie dla tych, którzy nie doświadczyli jeszcze światła i wyzwalającej mocy prawdy objawionej w Chrystusie.

Z pozdrowieniem

Bp ZbK


css.php