Podejmujemy dziś rozmowy na temat przygotowania do Chrztu. Zmierzamy w naszej Diecezji do większego ujednolicenia przygotowań rodziców i rodziców chrzestnych do chrzutu ich dzieci. W ubiegłą niedzielę był czytany mój list w tej sprawie. Zostały wydane ożpowiednie materiały.  Z początkiem Wielkiego Postu w Prafiach będą organizowane spotkania, w których zostanł poruszone cztery grupy tematyczne pozwalające lepiej wniknąć w Tajemncę Paschalną.

Te grupy tematyczne to:

1. Podstawowe zagadnienia antropologiczne, czyli pierwsze 3 rozdziały Księgi Rodzaju;

2. Zasadnicze etapy historii zbawienia – typologia wybranych osób i wydarzeń ze Starego Testamentu;

3. Wydarzenie zbawcze Jezusa Chrystusa (Jego nauczanie i dzieło – w szczególności Misterium Paschallne);

4. Liturgia Chrztu św. – bezpośrednie przygotowanie, przeżycie i konsekwencje

Spodziewam się, że do rozmów na antenie włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.
Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Posłuchaj audycji:  http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=8504


css.php