Ostatnio jawi się wiele tematów, w których mówi się o miejscu Kościoła w społeczeństwie a w szczególności w odniesieniu do jego stuktur czy misji.  Jawią się też różne inicjatywy, które chcą nadać jakby swój bieg sprawom, które jednak nie zawsze są przejawem realizacji misji Kościoła, choć do tego pretendują. Są wydarzenia i zagadnienia związane z misją Kościoła, które wymagają wyjaśnień czy naświetlenia.

Dziś w studio KRP zamierzamy poruszyć niektóre z następujących spraw:

1. Postulat intronizacji Chrystusa na króla Polski
2. Konsekwencje tzw. obrony krzyża smoleńskiego.
3. Wolność sumienia i wyznania, a postulat tzw. tolerancji, czyli sprawa minister Radziszewskiej
4. Sprawa komisji Majątkowej.
5. Religia w szkole czy w salkach przykościelnych
6. Czy Kościół jest poddawany represjom ze strony szeroko pojętej władzy, czy też jest upolityczniony.

 

Mam nadzieję, że wywiąże się właściwa wymiana zdań i będziemy mieć okazję do pogłębienia naszej  znajomości problemytki rodzinnej. 

Spodziewam się, że włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.

Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Bp ZbK


css.php