Czas dla nawrócenia (3 Ndz Wlk Postu C 2010)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Czas Wielkiego Postu to czas przygotowania do świąt Paschalnych. W tym czasie dokonujemy wielu aktów i czynności lub powstrzymujemy się od niektórych. Czynimy to, by głębiej poznać siebie lepiej siebie odnieść do Pana Boga. Można powiedzieć, że czynimy to, by odnaleźć siebie przed Bogiem, przed samym sobą i przed drugim człowiekiem. Jest to też czas, gdy mamy szansę odkrywać, czy i na ile potrafimy stawać w prawdzie wobec wydarzeń, które mają miejsce w naszym życiu.

Szczególnie chodzi o te wszystkie wydarzenia, które z racji swojej odmienności od naszych oczekiwań czy planów życiowych w pewien sposób zaburzają nasz porządek życiowy a czasem wprost go niszczą. Mam na myśli takie wydarzenia, które niejako stawiają nas z pustymi rękami czy ukazują nas lub wręcz czynią nas życiowymi bankrutami. Nieraz wydaje się nam czy też wprost tak się dzieje, że wszystko, co stanowiło dla nas wartości, czy było naszym dorobkiem, poszło w rozsypkę. Niejeden z nas doświadczył, że przez jedno wydarzenie, czasem takie, na który my nie mieliśmy wpływu, bardzo wiele zmieniło się w naszym życiu.

Doniesiono Jezusowi o bolesnym wydarzeniu z Galilei, kiedy to Piłat krew niektórych pobożnych Galilejczyków (gorliwych zelotów i patriotów) zmieszał z krwią ofiar, które składali. Jezus wówczas nie dokonał oceny tego wydarzenie, lecz wypowiedział bardzo znamienne słowa:  

Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli.
Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
(Łk 13,3).

Jezus wskazuje więc na najbardziej istotny i jednocześnie najtrudniejszy aspekt naszego życia i pojmowania historii czyli sensu wydarzeń, jakie mają miejsce w naszym życiu. Wszystko służy ratowaniu naszego życia, na ile – wskutek tych wydarzeń – odkryjemy, że potrzebujemy nawrócenia

1. Czynienie dobra przez nas

Kiedy myślimy o naszym nawróceniu, jakie winno dokonywać się w czasie Wielkiego Postu, to zazwyczaj myślimy o tych dziedzinach życia, w których możemy coś ulepszyć czy naprawić. Także o tych dziedzinach życia, w których możemy uczynić coś dobrego i w ten sposób pomagać innym, naszym bliźnim. Czytaj więcej…


css.php