Cieszcie się i radujcie (6 Ndz zw C 2010)

by bp Zbigniew Kiernikowski

W 6 Niedzielę zwykłą w Liturgii Słowa otrzymujemy przesłanie, które nazywa jednych „błogosławionymi” czyli szczęśliwymi a do innych mówi „biada wam”. Jest to przekaz, jaki daje nam św. Łukasz o tym, co stanowi, jak to zwykło się określać, serce przepowiadania Jezusa. W Ewangelii św. Mateusza jest to usytuowane w Kazaniu na Górze Błogosławieństw. Łukasz natomiast przekazuje nam to nauczanie po zejściu Jezusa w dół i podczas Jego zatrzymania się na równinie. Naturalnie okoliczności nie są istotne. Istotne jest przesłanie, które zarówno w wersji Mt jak i Łk jest takie samo. Św. Łukasz w pewnym sensie czyni wypowiedź Jezus bardziej ukonkretnioną. Dokonuje tego przez to, że zwraca się bezpośrednio w drugiej (a nie trzeciej) osobie, tj. mówi: „Wy jesteście…” oraz przez to, że obok wypowiedzi zawierających błogosławieństwa, przytacza wypowiedzi określające tzw. „biada wam”.

 

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie,
gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą.
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom
 (Łk 6,22n.26).

 

Jest to mocne zestawienie. Przytoczyłem tutaj ostatnie z czterech „błogosławieństw” i ostatnie z czterech „biada”. Zapewne stawiamy sobie różne pytania związane z takim przedstawieniem programu życiowego. Będziemy też – każdy z nas stosownie do swojej koncepcji życia – znajdować różne odpowiedzi i dawać różne klucze przeżywania prawdy, jaka za tymi słowami Jezusa stoi.

 

1 Jaka jest prawda Jezusa i prawda naszego życia

Jezus, jak już wspomniałem wyżej, wypowiada te słowa po zejściu w dół z góry, gdzie się modlił i gdzie – z nastaniem poranka – przywołał uczniów, spośród których wybrał dwunastu, nazywając ich apostołami. Następnie zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie, gdzie byli inni Jego uczniowie i wielkie mnóstwo ludu. Czytaj więcej…


css.php