Kontynuujemy dzisiaj (wtorek, 15 grudnia 2009) tematykę kapłaństwa. Ostatnio, podczas audycji trzy tygodnie temu, mówiliśmy dużo na temat relacji kapłaństwa hierarchicznie służebnego do kapłaństwa powszechnego. Dziś, jeśli będzie jeszcze takie zapotrzebowanie uczestników audycji, to podejmiemy jeszcze ten aspekt pojmowania kapłaństwa. Jeśli nie, to będziemy wgłębiać się bardziej w tajemnicę kapłaństwa Jezusa Chrystusa.

Zachęcam do wypowiedzi bądź bezpośrednio podczas audycji w KRP, bądź do komentarzy na tym blogu.

Dopisuję po audycji

Mówiliśmy o podstawowym aspekcie kapłaństwa, jakim jest  sprawianie pojednania. To właśnie stało się w Jezusie Chrystusie. On pojednał człowieka z Bogiem Ojcem w swoim ciele i dał moc tego jednania ludziom właśnie w kapłaństwie.  Zostaje to nam komunikowane najpierw w sakramencie Chrztu, gdy otrzymujemy udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa przeżywając sami pojednanie i stając się członkami wspólnoty, Ciała Chrystusa – ludu kapłańskiego. To dzięki tajemnicy paschalnej możemy żyć w komunii przebaczając sobie i niosąc cieżar jedni drugich.  Biorą na siebie – przynajmniej po części – konsekwencje grzechu drugiego człowieka i jego niedoskonałości.

Najmniejszą wspólnotą, w której to się dokonuje jest rodzina chrześcijańska jako Domowy Kościół.  To właśnie tutaj członkowie tej wspólnoty uczą się przeżywać siebie w składaniu daru z siebie.

Możemy mówić o trzech ołtarzach tego Domowego Kościoła. Są nimi: 1/ ołtarz intymnego pożycia małżonków (łoże małżeńskie); 2/ wspólny stół dla całej rodziny; 3/ ołtarz Eucharystii, z której czerpią moc życia w komunii i ze względu na którą  czynią wszystko we wspólnocie służąc sobie nawzajem i służąc także innym ludziom przez dawanie świadectwa komunii, która potrafi (ma moc) przeżywać  wszelkie kryzysy, oraz przez niesienie konkretnej pomocy innym i rzucanie światła na prawdę życia w ogóle.

Kapłaństwo zaś służebne, czy hierarchicznie służebne,  posługuje urzeczywistnianiu tej komunii i jedności wynikającej z chrztu tak, by całe Ciało było kapłańskie i – dając świadectwo jedności w świecie –  było znakiem zbawienia dla świata.

O kapłaństwie hierarchicznie służebnym będziemy mówić więcej podczas następnej audycji.

Bp ZbK


css.php