Ewangelia czytana w 26. niedzielę roku A odnosi się do sytuacji i wydarzeń z ostatniego tygodnia życia Jezusa. Napięcie między Jezusem a arcykapłanami i przywódcami ludu dochodzi do punktu kulminacyjnego. Jezus w tym kontekście, po krótkiej przypowieści o zachowaniu dwóch synów gospodarza winnicy, skieruje do arcykapłanów i przywódców ludu mocne słowa:

Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego
(Mt 21,31).

Po uroczystym wjeździe do Jerozolimy Jezus wchodzi do świątyni. Dokonuje tam wypędzenia kupców z domu modlitwy. Jest to obraz tego, co miało stać się pośród Ludu Wybranego przez Mękę i Zmartwychwstanie Jezusa. Rozpocznie się nowy okres historii zbawienia. Także zacznie się nowe pojęcie świątyni. Odtąd świątynią, czyli miejscem spotkania Boga z ludźmi, będą kierować inne zasady. Jezus wprowadza nowego ducha w relacje między Bogiem a człowiekiem. To wszystko, co Jezus czyni, stawia przed arcykapłanami i przywódcami ludu zasadnicze pytania. Powstaje też istotne zagadnienie, czy oni są gotowi słuchać Jezusa. Uznać Go jako Mesjasza posłanego przez Boga.

Jaką władzą to czynisz?

Takie pytanie skierowali do Jezusa arcykapłani i przełożeni ludu. Było to pytanie tych, którzy z racji pełnionego urzędu, byli odpowiedzialni za kult i zwyczaje świątynne. Czytaj więcej…


css.php