Pasterz – Brama – Chrzest

by bp Zbigniew Kiernikowski

Jezus powiedział: „Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem…”  „Ja jestem bramą owiec… ”  „Ja przyszedłem, po to, aby miały życie w obfitości” (zob. J 10,1-10)

W czytanej dzisiaj, w Czwartą Niedzielę Okresu Wielkanocnego, Ewangelii Jezus nazywa siebie bramą owiec. Jest On konieczną do przejścia bramą, by móc się znaleźć wewnątrz owczarni, wewnątrz Królestwa Bożego. On Jest tą bramą, która wyraża życie nie dla siebie; jest miejscem i mocą obdarowania zdolnością oddania swego życia i otrzymania (przyjęcia) życia nie dla siebie.

Ta brama stoi stale otwarta dla każdego z nas. Otwiera się w sytuacji, gdy muszę podejmować decyzje, wchodzić w relacje z bliźnimi, gdy jawią się przede mną trudności i krzyż. Jeśli przejdę przez tę bramę, stracę siebie, ale będę wolny od siebie i uzyskam nowe życie, życie, które jest łaską, życie, które staje się coraz obfitsze i pełniejsze. Przechodząc przez tę bramę stracę siebie, ale zostanę uwolniony od tego zniekształcenia, jakie noszę w sobie z racji grzechu pierworodnego. Zostanę oczyszczony z owego „bakcyla” czy „robaka”, który od wewnątrz niszczy moje życie, gdyż ukierunkowuje je stale na mnie samego. Zostanę oczyszczony z tego „robaka”, gdyż on nie przejdzie przez tę bramę umierania i życia. Zostanę natomiast wypełniony duchem nowego życia, życiem tryskającym na życie wieczne. Czytaj więcej…


css.php