Podziękowanie (220128)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim za modlitwę podczas mojego pobytu w szpitalu – długoletnia i leczona zakrzepica i zagrożenie zatorem płuc.

Ze zdrowiem wszystko jest na dobrej drodze. Pan Bóg daje doświadczenie i pozwala też widzieć sens i znaczenie tego, co się w człowieku dokonuje przy takich i podobnych okazjach. Polecam się nadal modlitwie i zapewniam też o niej z mojej strony.

Wszystko, co przeżywamy w świetle Ewangelii, pozwala nam lepiej rozumieć przedziwną obecność Boga i Jego prowadzenie. Apostoł Paweł przypominał to Ateńczykom:

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.

Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy,
jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów:
„Jesteśmy bowiem z Jego rodu”
(Dz 17,27n).

Prawdą jest też, że – tak jak wówczas Ateńczycy, tak też i my – jesteśmy konfrontowani z ostateczną prawdą, jaką jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan.

Ateńczycy powiedzieli wówczas: Posłuchamy cię innym razem.

Chciejmy słuchać w każdych okolicznościach. Każda okoliczność jest czasem stosownym – kairos!

Słuchaj Izraelu …   (Pwt 6,4).

Z pozdrowienm

Bp ZbK


css.php