Świątynia Boga (7 Ndz A – 200223)

by bp Zbigniew Kiernikowski

Liturgia dzisiejszej Niedzieli wprowadza nas niejako do wnętrza czy do istoty chrześcijańskiego życia. Wyciąga nas z naszych koncepcji religijności i wprowadza w krąg zamysłu Bożego i Bożego działania. Zaprasza nas do odkrywania tego, kim jest Bóg dla nas i dla całego stworzenia oraz kim my jesteśmy dla Niego i tym samym, jako winna się dokonywać nasza relacja z całym stworzeniem.

Świętość Boga

Najpierw trzeba uświadamiać sobie, jak nam ludziom, a w szczególności ludowi wybranemu przedstawia się sam Bóg. Dotyczy to wszystkiego i wszystkich czasów. Chociaż bezpośrednimi „odbiorcami” są zawsze wybrani.

Bądźcie świętymi,
bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Świętość Boga to jego odmienności od tego, co stało się w człowieku przez  grzech, gdzie i kiedy człowiek chciał wejść w prerogatywy Boga i okazało się. Że jest nagi, pozbawiony tego wszystkiego, co miał, co otrzymał od Boga.

To wezwanie i zaproszenie do świętości to nic innego, jak propozycja wyciągania człowiek z kręgu jego zagubienia się i jego zamknięcia si w sobie. Można to też wyrazić słowami: Miejcie odwagę uznać mnie za jedynego Pana i uwalniajcie się od siebie.

Świątynie i świątynia

Człowiek po grzechu zagubiony w sobie szukał niejako po omacku kontaktu z Bogiem czy z jakimikolwiek bóstwami bądź bożyszczami. To w tym celu budował wszelkiego rodzaju świątynie, które miały mu pomóc odrywać się od swej codzienności i czy go „innym”, świętym, poświęconym itp.

Problem jednak zawsze tkwił i tkwi w tym, że to człowiek sam budował te miejsca święte i czynił to i czyni nadal zawsze w jakiejś mierze według swego pomysłu i zamysłu.

Także ten etap historii zbawienia, który dotyczył świątyni jerozolimskiej, nie był tego pozbawiony. Był to etap przygotowania. Był to tylko pewien etap na drodze dochodzenie do pełni czasów. Gdy przyszła pełnia czasów dokonał się przedziwna przemiana, którą zapowiadała scena wypędzenia kupców ze świątyni (zob. J 2,13-22 i Mk 11,15 oraz paral.). Jezus wskazał na siebie jako złożonego w ofierze (ukrzyżowanego) i zmartwychwstałego jako właściwie odbudowaną jedyną Świątynię Boga. To właśnie w tajemnicy Jego krzyżowej śmierci i zmartwychwstania oraz zesłania Ducha Świętego na Apostołów w Wieczerniku dokonało się odbudowanie a właściwe zbudowanie na nowo świątyni jedynego Boga, gdzie człowiek może spotkać Boga i gdzie Bóg udziela siebie człowiekowi.

Świątynia Ciała Jezusa – Kościół

To, co stało się w Jezusie, w Jego Ciele, to Jezus przekazał swoim uczniom – tym, którzy z wiarą przyjęli Jego tajemnicę. Ten przekaz, to burzenie świątyń budowanych ludzką ręką i według ludzkiego pomysłu (w ludzkim duchu) i budowanie świątyni Boga jako Ciała Jezusa nadal trwa i będzie trwało do końca czasów.

Jezus zostawił Piotrowi, którego uczyni skałą, zapewnienie, że bramy piekielnego nie przezwyciężą tej Jego Budowli (Zob. Mt 16,18).

Czym się charakteryzuje i czym jest ta świątynia? Jaka jest jej treść i zawartość? Co ją tworzy i jakie „procesy” się w niej dokonują?

Byłoby dużo do tłumaczenia. Najkrócej ujmuje to wszystko Jezusowe Kazanie na Górze, którego fragment słyszymy w dzisiejszej liturgii. Dobitnie wyrażają to zestawienia, którymi Jezus posługuje się w przedstawieniu Siebie i którymi nakreśla sposób życia Jego uczniów:

Słyszeliście, że powiedziano:
„Oko za oko i ząb za ząb”.
A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu złemu.

Trzeba by przywoływać tutaj wszystkie te zestawienia, jakie wypowiada Jezus w swojej mowie programowej i w swoje specyficznej ofercie. Wszędzie tam, gdzie coś z tego się dzieje jest budowana świątynia dla Boga. Nie jest to świątynia z kamienia czy cegły czy jakiegokolwiek innego materiału, lecz z żywych członków ożywionych prze Ducha Jezusa i prowadzonych Jego mocą i w Jego świetle.

Dlatego św. Paweł mówi:

wy jesteście świątynią Boga
i Duch Boży mieszka w was.

oraz

wszystko jest wasze,
wy zaś Chrystusa,
a Chrystus – Boga
.

Życie wspólnoty chrześcijańskiej to budowanie prawdziwej świątyni na chwałę Boga i to środowisko, w którym dokonuje się uświęcenie człowieka, tak jak Bóg jest święty. Jest to dzieło Boga na Jego chwałę i dla dobra człowieka.

Bp ZbK


css.php