Piątek 1. Tygodnia Adw

by bp Zbigniew Kiernikowski

Uzdrowienie niewidomych, którzy wyznali wiarą, że Pan może ich uzdrowić.

Uznanie tego, że my – przynajmniej w pewnych sytuacjach – nie widzimy, to znaczy nie wiemy, jak postępować, albo odkrycie, że jesteśmy bezradni jak niewidomi, może stwarzać dobrą sytuację do tego, by wołać do Boga: „Ulituj się nade mną”.

Każda sytuacja trudna, powodująca dyskomfort może być momentem zwrotnym w naszym życiu. To właśnie taka sytuacja – przez odniesienie nas do jedynego Pana – może stanowić impuls i okazję do nawiązania z Nim właściwej relacji. Po prostu może okazać się, że właśnie dzięki nawet bolesnemu czy upokarzającemu doświadczeniu możemy spotkać Jezusa. Możemy spotkać Pana naszego życia i przejrzeć, by widzieć własne życie w innym, nowym świetle, nie będąc już samotnym i opuszczonym, lecz żyjącym we wspólnocie z Nim i bliźnimi.

Bp ZbK

(Światło na mojej ścieżce)


css.php