Dziś, 11 października 2011 rozpoczęliśmy w KRP czwartą grupę tematyczną w programie „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.

Ten czwarty cykl jest poświęcony całemu okresowi działalności proroków w obliczu wygnania babilońskiego. Jest to okres o wielkim znaczeniu w historii biblijnej – zarówno patrząc na to w kategoriach Narodu Wybranego, jak i w odniesieniu do chrześcijaństwa.

W pierwszej katechezie koncentruję się na powołaniu i misji proroka, jako tego, który jest pośród ludu, a jednak reprezentuje inne myślenie, gdyż jest nośnikiem głosu Boga. On jest wśród ludu, by interpretować w Bożym świetle wydarzenia, jakie lud przeżywa. To prorok ostrzega i wzywa do nawrócenia. Następnie, gdy to nawrócenie nie następuje, zapowiada konieczną karę, a jednocześnie interpretuje te wydarzenia tak, by właśnie wtedy lud przejrzał, ujrzał swoje błędy i powrócił do Boga.

Jest to tematyka bardzo obszerna i dająca się na różne sposoby interpretować. Trzeba wielkiego wyczucia, otwartości, a przede wszystkim gotowości kroczenia w posłuszeństwie Boga, czyli Jego słowu. Dotyczy to zarówno tego, kto w jakiejś mierze spełnia rolę proroka jak i tego i tych wszystkich, którzy mają szansę go słuchać.

Zachęcam do zgłębienia tej tematyki, do zapoznania się z katechezą (wydruk wersja audio) oraz do wzięcia udziału w wymianie myśli tutaj na blogu.

Pozdrawiam

Bp ZbK

Posłucja audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=11386


css.php