Podejmujemy dziś temat z dziedziny życia liturgicznego naszej Diecezji. Od kilku lat prowadzimy Diecezjalną Szkołę Liturgiczną. Zajmuje się tym zespół osób świeckich i duchiwnych. Biorą w niej osoby z różnych parafii – też świeccy i duchowni. Celem jest zapoznanie uczestników z przepisami i duchem liturgii. Nie są to zajęcia tylko teoretyczne, ale także praktyczne.  Znajomość liturgii jest bardzo istotnym elemente życia chrześcijańskiego i bardzo wpływa na kształtowanie życiowych postaw. Liturgia jest najlepszym środowiskiem formacji chrześcijańskiej. 

Dobrze jest jeśli z konkretnej parafii jest kilka osób. Najlepiej jeśli uczestniczy w tym ktoś z duszpasterzy. Taki zespół może łatwiej wnieść w życie parafii wiele ze zdobytego doświadczenia.

O tym wszystkim chcemy rozmawiać.

Spodziewam się, że do rozmów na antenie włączy się też grono słuchaczy, do czego serdecznie zachęcam.

Naturalnie – jak zazwyczaj – będzie możliwe połączenie telefoniczne i elektroniczne.

Pan Redaktor poda na początku audycji wszystkie dane  adresowe.

Zapraszam do komentarzy na blogu.

Posłuchaj audycji: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=6909  


css.php