Kolejna, już 27 Niedziela roku C. Czytamy dalszy fragment Ewangelii wg św. Łukasza (17,5-10), mówiący o Jezusie, który zmierza do Jerozolimy. W czasie tej drogi Jezus poucza swoich uczniów. Tłumaczy im wydarzenia i w przypowieściach poucza ich o sensie chrześcijańskiego życia. Uczniowie stawiają Mu też pytania, na które Jezus reaguje i odpowiada. Te odpowiedzi nie zawsze są prostymi receptami. Zazwyczaj Jezus ukazuje w nich w sposób zaskakujący prawdy o kroczeniu za Nim. Tak jest właśnie w czytanej tej niedzieli perykopie. Uczniowie poprosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Jezus na ich prośbę odpowiada w sposób zachęcająco-warunkowy, który musi ich pobudzić do myślenia i stawianie sobie dalszych pytań: 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
 powiedzielibyście tej morwie:
„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”,
a byłaby wam posłuszna
(Łk 17,6). 

Obraz wiary odniesionej do małego ziarenka gorczycy Jezus uzupełnia obrazem sługi, który po powrocie od swej zwyczajnej pracy bywa stawiany wobec innych zadań, które mogą wydawać się niesprawiedliwe. Nie rozpatrujemy w tej chwili relacji między sługą a jego panem z punktu widzenia społecznego. Te przypowieści czy porównania służą Jezusowie do wyrażenia potrzeby wzrostu posłuszeństwa wiary. O to bowiem uczniowie prosili.

1. Obraz ziarnka gorczycy

Ziarnko gorczycy, o którym Jezus mówi, to jedno z najmniejszych ziaren, które jednak wyrasta jako spora roślina (zob. Mk 4,31n). Mówiąc o tym małym ziarenku, które ma w sobie moc wzrastania i rozrastania się w znaczną roślinę, Jezus wskazuje na bardzo niepozorny punkt wyjścia procesu wzrastania. Czytaj więcej…


css.php