Wiedzcie, że blisko jest (33. Ndz B 2009)

by bp Zbigniew Kiernikowski

 

Już 33. Niedziela roku B. Przedostatnia niedziela roku liturgicznego. Następna, ostatnia, będzie Niedzielą Chrystusa Króla kończącą rok liturgiczny i rozpocznie się Adwent. W tę przedostatnią niedzielę czytamy Ewangelię, która jest fragmentem mowy eschatologicznej Jezusa wypowiedzianej w Jerozolimie, w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia i przekazanej nam przez św. Marka. Jezus w niej mówi o ucisku, o nadzwyczajnych zjawiskach i kataklizmach, jakie się pojawią. Jezus zapowiada, że w kontekście tych zjawisk ludzie

 

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.

Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach (Mk 13,26.29).

 

Do tej zapowiedzi objawienia się Syna Człowieczego Jezus ponownie odwoła się podczas procesu przed Sanhedrynem. Wtedy na pytanie arcykapłana «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?» Jezus odpowie: «Ja jestem». I wówczas też doda: «Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi». Na te słowa Jezusa arcykapłan rozedrze swoje arcykapłańskie szaty i obwieści, że to bluźnierstwo i Jezus zostanie ostatecznie skazany na śmierć (zob. Mk 16,61nn).   

1. Zapowiedź i wypełnienie w Jezusie

Jezus był świadom swojej misji wobec całej ludzkości i każdego człowieka. Wiedział, że do istoty Jego zbawczej misji wobec człowieka należało to, iż zostanie odrzucony i skazany na śmierć przez człowieka. Czytaj więcej…


css.php