Dobiegł końca liturgiczny czas paschalny. Owocem Paschy Jezusa jest dar Ducha Świętego dla wierzących w Niego. Stało się to wówczas w wieczerniku w dzień Pięćdziesiątnicy, a wcześniej Jezus wieczorem w dzień Zmartwychwstania już tchnął na swoich uczniów Ducha Świętego, by nieśli ludziom odpuszczenie grzechów.

  

Weźmijcie Ducha Świętego! 

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J  20,19-23).

Skoro Jezus daje swoim uczniom Ducha Świętego i z Nim wiąże odpuszczenie grzechów jako istotne zadanie powierzone swoim uczniom, warto wejrzeć w relację jaka jest między grzechem i Duchem Świętym. Naturalnie będzie to relacja opozycji. Duch Święty jest dany dla odpuszczenie, czyli dla pokonania czy zniweczenia grzechu w człowieku. Dla wniknięcie w tę prawdę trzeba najpierw zdać sobie sprawę, czym jest grzech i dlaczego człowiek grzeszy.

 

1. Grzech to życie dla siebie

Istota grzechu wyraża się w tym, że człowiek sięga po życie według swojego poznania dobra i zła niezależnie od Boga. Czyni tak, jak gdyby sam był panem życia i miał prawo decydować o tym, co dla niego jest dobre a co złe. Czytaj więcej…


css.php