Spotkanie w Galilei

by bp Zbigniew Kiernikowski

Wróciłem przedwczoraj z Ziemi Świętej, z Galilei, gdzie odbyło się spotkanie (konwiwencja) Biskupów Europy, mających na terenie swoich Diecezji Drogę Neokatechumenalną. Było to zebranie, w którym uczestniczyło 9 Kardynałów i blisko 170 Arcybiskupów i Biskupów. Z Polski było nas 24. Wymownym znamieniem tego spotkania był fakt, że było ono w Galilei w dniach oktawy Paschy. Mogliśmy przeżywać bardzo konkretnie, na miarę wiary, spotkanie ze Zmartwychwstałym w Galilei. To właśnie o Nim zostało powiedziane przez Młodzieńca w poranek wielkanocny: Niech idą do Galilei, tam Go zobaczą, jak to zapowiedział (zob. Mk 16,7). Doświadczenie pójścia do Galilei z otwartością wiary pozwala zrozumieć to wszystko, co stało się wcześniej w życiu Jezusa i przez Jego działanie, a w szczególności w Jego mące i śmierci. Pozwala też spojrzeć w świetle tejże paschalnej wiary na wydarzenia dokonujące się we współczesnych „Galileach” całego świata. Świat dzisiaj potrzebuje Dobrej Nowiny o Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Świat przeżywa wiele rozterek i rozdarcia. Dzieje się tak dlatego, że mało jest ludzi gotowych iść w Imię Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w głębię problemów ludzkiego życia.

Spotkanie, które odbyliśmy miało przede wszystkim charakter refleksji nad obecną sytuacją w Europie. Okazuje się, że w Europie albo mało jest świadomości obecności chrześcijaństwa, albo – mimo obecności przejawów chrześcijaństwa – nie zawsze jest ono od noszone do Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa. Stąd jest naglące wołanie o ewangelizację w najbardziej podstawowym tego słowa znaczeniu. Droga Neokatechumenalna ze swoją obecnością w wielu krajach Europy jest bardzo konkretną propozycją tej ewangelizacji. Świadczą o tym liczne wspólnoty, ekipy wędrownych katechistów, wielodzietne rodziny spełniające misję w środowiskach zdechrystianizowanych, Seminaria diecezjalne Redemptoris Mater. Do szczegółów tej ważnej konwiwencji będę jeszcze przy różnych okazjach wracał. Bp ZbK

Domus Galilaeae i Jerozolima

by bp Zbigniew Kiernikowski

rozne-030831-058.jpgdomus-galilaeae-3.jpgrozne-030831-105.jpg


css.php